PARTNER PORTALU
  • BGK

70 mln zł dotacji na aktywizację młodych bezrobotnych w Łódzkiem

  • PAP/em    18 listopada 2015 - 15:29

Ponad 7,5 tys. młodych bezrobotnych w Łódzkiem skorzystało w tym roku z programów aktywizacji zawodowej finansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Na zwalczanie bezrobocia w tej grupie przeznaczono 70 mln zł z dostępnych w bieżącej perspektywie 560 mln zł.
"Na początku 2015 r. uruchomiliśmy pieniądze unijne – ok. 100 mln zł. Znaczną ich część przeznaczyliśmy na wsparcie zatrudnienia w grupie młodych osób. To kwota z puli 560 mln zł, którą do 2020 roku przeznaczymy w Łódzkiem na aktywizację zawodową osób do 29 roku życia. Sukcesywnie będziemy podpisywać kolejne wnioski i umowy oraz ogłaszać konkursy" – podkreślił na konferencji prasowej w środę marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nakierowany jest na aktywizację zawodową osób od 15. do 29 roku życia pozostających bez pracy – także niezarejestrowanych w urzędach pracy. Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) podpisał umowy z 22 powiatowymi urzędami pracy w Łódzkiem i przekazał im blisko 70 mln zł na różne formy wsparcia, m.in. staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, prace interwencyjne, a także bony: szkoleniowe, na zasiedlenie, stażowe i zatrudnieniowe.

"Dla osób powyżej 29 roku życia uruchomiliśmy w tym roku 30 mln zł w ramach powiatowych urzędów pracy oraz konkursy, które również ogłoszone są przez WUP – to kolejne miliony złotych przewidziane m.in. na wsparcie działalności gospodarczej, bony stażowe i zatrudnieniowe" – zaznaczył dyrektor łódzkiego WUP Andrzej Kaczorowski.

Oferta dla długotrwale bezrobotnych

Dyrektor WUP dodał, że specjalną ofertę przygotowano dla ok. 60 tys. osób długotrwale bezrobotnych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ (RPO WŁ) na aktywizację zawodową osób po 29 roku życia – szczególnie biernych zawodowo, kobiet po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych o niskich kwalifikacjach i z niepełnosprawnością - w bieżącej perspektywie zarezerwowano 650 mln zł. Projekty realizują powiatowe urzędy pracy.

Dodatkowo w RPO WŁ przygotowano 660 mln zł na pomoc bezrobotnym najbardziej oddalonym od pracy. W styczniu nastąpi rozstrzygnięcie dwóch konkursów na dofinansowanie pierwszych projektów oferujących wsparcie z obszaru aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejsca pracy dla takich osób tworzone będą także w sektorze ekonomii społecznej – w nowych i już istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Na dofinansowanie takich działań przeznaczono 15 mln zł, projekty wyłonione do realizacji zostaną przedstawione na początku przyszłego roku.

Pieniądze na wsparcie przedsiębiorczości

Na przełomie lutego i marca zakończy się konkurs na projekty z zakresu wspierania przedsiębiorczości adresowane do osób po 29. roku życia, na które przeznaczono ponad 48 mln zł. WUP przewiduje, że ze wsparcia skorzysta ok. tysiąc osób – pozostających bez pracy i w trudnej sytuacji życiowej (ze względu na wiek, kwalifikacje itp.). Pomoc obejmie dotację do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 23 tys. zł), finansowe wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez 6 lub 12 miesięcy (ok. 1750 zł)wsparcie szkoleniowo-doradcze i preinkubację działalności gospodarczej.

Jak zaznaczył Stępień, ze statystyk wynika, że liczba zarejestrowanych osób poszukujących pracy sięga w Łódzkiem 109 tys. "To właściwie tyle samo, co w roku 2009 przed światowym kryzysem ekonomicznym. Wracamy do tego poziomu rozwoju gospodarki, poziomu zatrudnienia i ofert pracy sprzed 6 lat" – podkreślił.

Marszałek podał, że stopa bezrobocia w Łódzkiem wynosi 10,1 proc. "Jesteśmy wśród kilku województw, w których dynamika obniżania się bezrobocia była najwyższa. Ostatnie dwa lata, to ponad 3 punkty proc. zmniejszenia stopy bezrobocia. Można powiedzieć, że w tej skali bezrobocie zmniejszyło się o jedną czwartą. Z jednej strony jest to zasługa rozwoju rynku pracy, przedsiębiorstw, ale też rezultat interwencji prowadzonej przez WUP i powiatowe urzędy pracy, środków unijnych wykorzystywanych w poprzedniej perspektywie, ale też tych z puli 2014-2020, które już pracują" – dodał.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.