Awans zawodowy nauczyciela to nie osiągnięcie?

Uzależnienie nagrody wójta od awansu zawodowego jest naruszeniem prawa – twierdzi wojewoda.
Awans zawodowy nauczyciela to nie osiągnięcie?
Radni Gminy Sokolniki w uchwale  (z 31 października 2011 r.) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę przyjęli zapis, w którym do kryteriów przyznawania nagrody wójta zaliczyli uzyskanie określonego stopnia awansu zawodowego.

W ocenie organu nadzoru taka regulacja w sposób istotny narusza przepisy Karty Nauczyciela. Wprawdzie art. 49 ustawy Karta Nauczyciela  upoważnia organ prowadzący szkołę do ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, ale za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

- Zdobycie kolejnego awansu zawodowego jest niewątpliwie osiągnięciem nauczyciela w zakresie własnego rozwoju zawodowego, skutkującego podwyżką wynagrodzenia, ale nie jest osiągnięciem, o jakim mowa w art. 49 Karty Nauczyciela – podkreśla Jolanta Chełmińska, wojewoda łódzka w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym unieważniła uchwałę rady w Sokolnikach. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Każdy ma w życiu jakieś,największe osiągnięcie.

SUKCES, 2011-12-28 23:51:55 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE