PARTNER PORTALU
 • BGK

Będzie nowy system aktywizacji bezrobotnych

 • AT    24 stycznia 2013 - 10:29
Będzie nowy system aktywizacji bezrobotnych

MPiPS rozpoczęło projekt „Partnerstwo dla pracy”, którego celem strategicznym jest wypracowanie współpracy pomiędzy wojewódzkim urzędem pracy, powiatowymi urzędami pracy, agencjami zatrudnienia oraz innymi partnerami rynku pracy.
Celem współpracy jest stworzenia efektywnego systemu aktywizacji bezrobotnych wspierającego urzędy pracy.

W efekcie pilotażu przetestowany zostanie polski model kontraktowania (zlecania) usługi aktywizacyjnej (rozumianej jako kompleks działań lokujących bezrobotnych na rynku pracy), który inspirowany jest rozwiązaniami w zakresie współpracy służb zatrudnienia z podmiotami niepublicznymi w innych krajach oraz wypracowanymi rozwiązaniami krajowymi. Ponadto dokonana będzie ocena funkcjonalności i efektywności zaproponowanych nowych rozwiązań w zakresie kontraktowania usługi aktywizacyjnej, w szczególności wypracowane zostaną zasady szczegółowe i rozwiązania konieczne dla systemowego wdrożenia tego rozwiązania na polskim rynku pracy.

Czytaj też: Pomogą pracodawcom utrzymać miejsca pracy

Pilotaż realizowany będzie w trzech województwach o zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy. Do udziału w pilotażu zostały zaproszone województwa: dolnośląskie, mazowieckie i podkarpackie.

Jako kluczowe do wyłonienia województw były dwa czynniki: średni okres pozostawania bez pracy, który określony został również jako kluczowy czynnik do wskazania grup docelowych oraz odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia w stosunku do ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w danym województwie.

Pod względem średniego okresu pozostawania bez pracy w najgorszej sytuacji są bezrobotni w województwach podkarpackim i mazowieckim, w których średni okres pozostawania bez pracy w końcu 2011 r. wyniósł odpowiednio 12,8 miesiąca i 12,2 miesiąca. Zatem oba te województwa wskazane zostały jako te, w których przeprowadzony zostanie pilotaż. Z kolei trzecim województwem było województwo o najwyższym w kraju udziale osób powyżej 50 r. ż. w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych, czyli dolnośląskie - 28,1%. Nadmienić należy, że wskazane województwa pod względem stopy bezrobocia w końcu 2011 r. wykazywały duże zróżnicowanie:

- mazowieckie (9,9%) - znajduje się w grupie województw o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w kraju,

- dolnośląskie (12,5%) - stopa bezrobocia identyczna jak w kraju,

- podkarpackie (15,7%) - znajduje się w grupie województw o jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w kraju.

W ramach pilotażu działaniami aktywizacyjnymi zostanie objętych łącznie 2 952 bezrobotnych, tj. po 984 bezrobotnych w każdym z województw.

Uczestnikami pilotażu będą:

- osoby długotrwale bezrobotne - co najmniej 50% uczestników pilotażu,

- bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- bezrobotni powyżej 50 roku życia,

- bezrobotni niepełnosprawni.

Pilotaż zakłada uzyskanie przez dostawcę usług wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej, oznaczającego liczbę uczestników pilotażu, którzy podjęli zatrudnienie w wyniku działań podjętych przez dostawcę usług, na poziomie co najmniej 35% oraz wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu, oznaczającego utrzymanie zatrudnienia przez okres minimum 3-miesięcy, przez co najmniej 50% uczestników pilotażu, którzy podjęli zatrudnienie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (5)

 • TO CI VIC !, 2013-01-27 10:29:18

  MAM NADZIEJĘ,ŻE NIE WSZYSTKO STRACONE !!!
 • LEON, 2013-01-26 21:56:19

  dobrze ze sie skonczylo
 • PLACEK, 2013-01-26 20:53:07

  No i co,będzie nowy system? Jak tam było?