PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie praca w policji

  • PAP    25 grudnia 2012 - 11:37
Będzie praca w policji

5 tysięcy rekrutów zostanie wcielonych do służby w policji w 2013 r. To ok. 10 proc. z tych, który zgłaszają chęć pracy w największej formacji mundurowej w kraju. Funkcjonariusze ci nabędą uprawnienia emerytalne na nowych zasadach - po 55. roku życia i 25 latach służby.
Obecnie, by przejść na emeryturę, mundurowi muszą - niezależnie od wieku - przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 proc. ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura wynosi 75 proc. ostatniej pensji.

Uchwalone w tym roku zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość tego świadczenia będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Jak dotychczas, emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 r.

Ostatni tegoroczny nabór, na starych zasadach, odbył się 6 listopada. "Przyjęliśmy do służby 1170 osób, które rozpoczęły szkolenia i sześciomiesięczny kurs podstawowy. Potem będą mieli około 1,5 miesiąca służby adaptacyjnej w dużych jednostkach policji" - powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Jak dodał, osoba, która zgłosi się na kurs podstawowy dostaje na rękę ok. 1700 zł miesięcznie. Po ukończeniu tego kursu średnie zarobki wynoszą 2300-2500 zł.

Aby zostać przyjętym do policji należy zdać m.in. testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny w ramach programu "Rekrut". Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.

W ramach programu należy złożyć m.in. podanie o przyjęcie do służby oraz dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu. Kandydat musi mieć co najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Rekrutację rozpoczyna komendant główny policji, który w ogłoszeniu podaje terminy i limity przyjęć do służby. Obejmuje ona rozmowę wstępną, po której informacje o kandydacie sprawdzane są w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Kolejny krokiem są testy: z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, psychologiczny.

Test z wiedzy ogólnej to 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Do każdego z pytań zaproponowano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Potem jest test sprawności fizycznej, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydata. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 min. 45 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.