PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezrobocie rośnie we wszystkich regionach

  • GK    22 lipca 2013 - 12:20

W końcu marca 2013 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w opolskim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim oraz małopolskim.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu marca 2013 r. wyniosła 2314,5 tys. osób (w tym 1140,8 tys. kobiet) i była wyższa od odnotowanej w końcu poprzedniego kwartału o 177,6 tys. osób (tj. o 8,3 proc.) oraz wyższa o 172,5 tys. osób (o 8,1 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Tak wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2013 r."

Czytaj też: Dodatkowe pieniądze na bezrobocie

W porównaniu z IV kwartałem 2012 r., wzrost liczby bezrobotnych odnotowano zarówno wśród populacji mężczyzn i kobiet odpowiednio o: 136,0 tys. (tj. o 13,1 proc.) oraz 41,6 tys. (tj. o 3,8 proc.).

Również w stosunku do marcu 2012 roku zwiększyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 134,5 tys. osób (tj. 12,9 proc.) oraz 38,0 tys. (tj. o 3,4 proc.).

Czytaj też: Rząd przyjął reformę urzędów pracy

W stosunku do IV kwartału 2012 roku, w końcu marca 2013 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w opolskim (o 11,6 proc.), pomorskim (o 10,4 proc.), wielkopolskim (o 9,8 proc.), śląskim (o 9,7 proc.) oraz małopolskim (o 9,6 proc.).

Również w porównaniu z marcem 2012 r., bezrobocie zwiększyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy wzrost odnotowano w województwach: małopolskim i mazowieckim (po 11,7 proc.), opolskim (o 10,4 proc.), śląskim (o 10,1 proc.), pomorskim (o 9,7 proc.) oraz wielkopolskim (o 9,3 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu marca 2013 r. wyniosła 14,3 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo1 i była o 0,9 pkt. wyższa niż w IV kwartale 2012 r, i o 1,0 pkt. wyższa niż w marcu 2012 r. Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (22,3 proc.), kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim (po 18,9 proc.), podkarpackim (16,9 proc.) oraz lubuskim (16,8 proc.) i świętokrzyskim (16,6 proc.).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (10,7 proc.), mazowieckie (11,6 proc.), śląskie (12,0 proc.) oraz małopolskie (12,5 proc.).

W I kwartale 2013 r. w urzędach pracy zarejestrowano 756,7 tys. osób, tj. o 64,3 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w styczniu 2013 r. (317,9 tys.), natomiast najmniej w marcu 2012 r. (213,9 tys.).

Największy napływ odnotowano w województwach: mazowieckim (86,9 tys. osób), śląskim (83,5 tys. osób) oraz dolnośląskim (61,2 tys. osób) i wielkopolskim (60,7 tys. osób). W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w urzędach pracy kobiety stanowiły (44,7 proc.).

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych 609,3 tys. to osoby, które po raz kolejny znalazły się w ewidencji urzędów pracy (przed rokiem - 555,5 tys.). Spośród nowo zarejestrowanych w ciągu I kwartału 2013 r. - 128,4 tys. stanowiły osoby dotychczas nie pracujące, a ich udział wyniósł 17,0 proc. (przed rokiem odpowiednio 117,0 tys. osób i 16,9 proc.).

Osoby do 25 roku życia stanowiły 27,0 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych w ciągu omawianego okresu br. Liczba osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej populacji nowych rejestracji wyniosła 50,2 tys. osób, tj. 6,6 proc. (przed rokiem 20,2 tys. i 2,9 proc.).×
KOMENTARZE (1)

  • Rośnie, 2013-07-22 16:17:46

    Dług i bezrobocie rośnie,no i bieda z nędzą także rośnie, wszystko wokół rośnie i na zielonej wyspie jest radośnie! Pensja rośnie,biurokracja rośnie i statystyka także rośnie, chłopu rośnie,cena także rośnie,bo było udane przedwiośnie. Zadowolenie Polaków rośnie i opuszczają Polskę radośnie, ni...e ma co biadolić, polityk mówi że jest okey,to Ty się śmiej!! Humor mamy,jeszcze nie zabrany i jako tako się trzymamy!!!  rozwiń