Bezrobocie wśród młodych: W których województwach najwięcej młodzieży nie ma pracy?

• Chociaż sytuacja młodych na rynku pracy się poprawia, to nadal biernymi pozostaje ok. 2,8 mln z nich, a ponad 230 tys. jest bezrobotna – to co siódmy klient urzędów pracy.
• Najwięcej bezrobotnej młodzieży jest w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
• Najwięcej młodych bezrobotnych Polaków zamieszkuje wieś.
Bezrobocie wśród młodych: W których województwach najwięcej młodzieży nie ma pracy?
Ponad 140 tysięcy młodych bezrobotnych Polaków zamieszkuje wieś, 96 tys. to mieszkańcy miast (fot.pixabay.com)

Na koniec 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 236 tysięcy młodych Polaków. To i tak nieźle - w latach 90. bywało, że ich liczba przekraczała milion. Prawie połowa (44 proc.) młodych bezrobotnych klientów PUP posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub niższe. Co piąty średnie ogólnokształcące, a 27,7 proc. średnie zawodowe lub policealne. Jednak 18,5 tys., czyli 7,8 proc. młodych bezrobotnych posiada dyplom uczelni wyższej.

Czytaj też: Tych pracowników najbardziej potrzebują w województwach

Najwięcej młodych bezrobotnych zamieszkuje województwo mazowieckie, podkarpackie i małopolskie. Jednak w ujęciu procentowym w najtrudniejszej sytuacji znajduje się Małopolska – 18 proc. bezrobotnych z tego regionu nie ukończyła 25 lat, a także Lubelszczyzna (17,8 proc.) i Podkarpacie (17,7 proc.).

Źródło: Impel
Źródło: Impel

Podobnie jak w przypadku stopy bezrobocia, występują wyraźne różnice między regionami pod względem odsetka młodych bezrobotnych. Pod koniec 2015 roku było to 6,2 p.p., między 11,8 proc. na Dolnym Śląsku a 18 proc. w województwie małopolskim.

Zróżnicowanie na poziomie powiatów jest jeszcze większe i w tym samym okresie wyniosło aż 24,7 p.p. W dużych miastach, gdzie łatwiej o pracę, młodzi stanowią niewiele ponad 5 proc. (Sopot, Warszawa, Wrocław).

Potwierdza to również statystyka dotycząca miejsca zamieszkania – ponad 140 tysięcy młodych bezrobotnych Polaków zamieszkuje wieś, 96 tys. to mieszkańcy miast.

Tak jak w przypadku bezrobotnych w ogóle, wśród tych młodych również dominują kobiety (54,4 proc.). Na 100 bezrobotnych młodych mężczyzn przypada 119 kobiet. Mimo lepszego wykształcenia, kobiety do 25 roku życia są bardziej narażone na długotrwałe bezrobocie – wśród młodych oczekujących na zatrudnienie ponad 2 lata stanowiły 71,3 proc.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Młodzi mężczyźni są widocznie lepiej przystosowani do wymagań współczesnego rynku pracy, aniżeli młode kobiety. Dodać należy, że kobiety częściej dotyka tzw. "kryzys ćwierćwiecza" pojawiający się ok.25 r. życia. Ot i cała tajemnica.

Podpis, 2017-01-28 09:09:30 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE