PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezrobotni znajdą pracę w Świdnicy

  • AT    9 kwietnia 2013 - 17:44
Bezrobotni znajdą pracę w Świdnicy

Każdego roku, na terenie gminy Świdnica zatrudnienie znajduje kilkadziesiąt osób w ramach programu prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych i robót publicznych.
Również i w tym roku zatrudnienie znalazło kolejnych 37 osób. W ramach robót publicznych zatrudnionych zostanie 25 osób do prac sezonowych przy remontach dróg publicznych, budowie i remontach chodników, konserwacji urządzeń melioracyjnych. Pracownicy wyruszyli już w teren, a koszty dofinansowania na 1 pracownika wyniosą 1100 zł brutto. Pozostała kwota 500 zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

Czytaj też: Bezrobocie w podziale na regiony, województwa, podregiony i powiaty

Kolejnych 12 osób znajdzie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. W tym z programu „Okryj swój kapitał" 8 osób zostanie skierowanych do konserwacji urządzeń melioracyjnych na przełomie kwietnia i czerwca br. Pozostałe 4 osoby pracować będą w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej.

Prace społecznie użyteczne

Po raz siódmy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Programu prac społecznie użytecznych. W 31 sołectwach do końca listopada br. 43 bezrobotnych mieszkańców gminy przepracuje kilkanaście tysięcy godzin.

Program rozpoczął się 2 kwietnia 2013 r. i trwać będzie do 30 listopada 2013 r. W programie uczestniczyć będą 43 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające z pomocy społecznej. Osoby uczestniczące w programie wykonywać będą prace porządkowo- gospodarcze.

Każdy uczestnik programu zobowiązany będzie przepracować 40 godzin w miesiącu. Świadczenie pieniężne za prace społecznie użyteczne przysługiwać będzie w wysokości 7.70 zł za każdą godzinę wykonania prac społecznie użytecznych. Łączna kwota programu wyniesie 105,3 tys. zł, maksymalna kwota refundacji ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy wyniesie 63,1 tys. zł

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacji Programu prac społecznie użytecznych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspólnie z sołtysami wsi kontrolować będzie prawidłowość przebiegu prac. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w 2012 r. wyniosła ponad 90 tys. w tym wysokość refundacji z PUP w Świdnicy stanowiła kwotę 54,3 tys. zł., pozostała kwota zadania sfinansowana została z budżetu gminy Świdnica.

Dla porównania w roku 2011 program realizowany był w okresie od IV do XI, w ramach którego 45 bezrobotnych przepracowało ponad 16 tys. godzin. Wartość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 90 tys. zł, w tym dofinansowanie z PUP w Świdnicy stanowiło kwotę 58 tys. zł.

Kolejna edycja aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo

„ Nie stój w miejscu-bądź aktywny" to piąty rok realizacji projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. W bieżącym roku grupa docelowa uczestników wyniesie 12 osób, wiek osób uczestniczących w projekcie mieści się w przedziale od 19 do 54 lat, a kwota przeznaczona na jego realizację to 218,1 tys. zł.

W 2012 r. wsparciem doradcy zawodowego objętych zostało 14 osób. Doradca zawodowy pracował z każdą osobą oddzielnie i w formie kreowania wizerunku i treningu grupowego, przygotowując do wejścia i poruszania się na rynku pracy. Oprócz współpracy z doradcą zawodowym uczestnicy projektu ukończyli następujące kursy:

- Opiekun osoby starszej i/lub niepełnosprawnej - 6 osób,

- Handlowca z prawem jazdy- 5 osób w tym 1 osoba ukończyła kurs prawa jazdy za pierwszym podejściem,

- Bukieciarstwo i florystyka z elementami wizażu - 3 osoby.

Łącznie uczestnicy odbyli 440 godzin zajęć, wartość projektu wyniosła 250 tys. zł, w tym: 26,3 tys. zł to wkład własny gminy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.