Bezrobotnych jest już 2,14 mln Polaków

Bezrobocie w grudniu 2012 r. wzrosło podobnie, jak w grudniu 2011. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3 proc., bezrobotnych było 2137,6 tys. osób, pracodawcy zgłosili 36,3 tys. miejsc pracy.
Bezrobotnych jest już 2,14 mln Polaków


Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2012 roku) wyniosła w końcu grudnia 2012 roku 13,3 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 proc.

W podobnym okresie 2011 r. zanotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia, czyli o 0,4proc (12,1 proc. w listopadzie do 12,5 proc. w grudniu).

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim.

W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób (o 7,8 proc.). W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,0 tys. osób (o 1,4 proc.). Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy niż w roku 2011.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 wyniosła 2 137,6 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2012 wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień-listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób (o 3,5 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: świętokrzyskim - o 5 proc. (o 4,1 tys. osób); lubuskim - o 4,9 proc. (o 2,8 tys. osób); kujawsko-pomorskim - o 4,6 proc. (o 6,5 tys. osób); podkarpackim - o 4,5 proc. (o 6,7 tys. osób).

Zasadnicze powody wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 roku to: trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku; powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu; zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali; spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy; zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys. (tj. o 26 proc.).

W grudniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku (tj. spadek o 21,9 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w granicach od 7,9 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 0,2 tys. ofert) do 34,9 proc. w województwie dolnośląskim (spadek o 1,5 tys. ofert).

W całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej (o 6 proc.) niż w 2011 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE