PARTNER PORTALU
  • BGK

BIP, nabór na pracowników samorządowych: Które dane o kandydatach znajdziesz w internecie?

  • AW    24 listopada 2015 - 19:08
BIP, nabór na pracowników samorządowych: Które dane o kandydatach znajdziesz w internecie?

Jakie informacje o kandydatach mogą zostać podane do publicznej wiadomości? (fot.fotolia)

W ustawie o pracownikach samorządowych określony został obowiązek upowszechnienia informacji o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. O jakie informacje chodzi?
Jeden z ośrodków pomocy społecznej zwrócił się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z zapytaniem czy może upublicznić na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej dokładne adresy zamieszkania kandydatów na pracowników samorządowych, wyłonionych w drodze naboru.

W odpowiedzi GIODO podkreśla, że ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe, aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane.

W JST nie wszystkie dane osobowe są jawne

W ustawie o pracownikach samorządowych określony został obowiązek upowszechnienia informacji o kandydatach, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z jej art. 15 ust. 1 niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

- Z ust. 2 tego przepisu wynika wprost, jakie informacje o kandydatach mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Lista takich kandydatów, którą ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie zaś z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25) – wyjaśnia GIODO.

W związku z powyższym ośrodek pomocy społecznej nie może upubliczniać dokładnego adresu osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru na stanowisko pracownika samorządowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.