PARTNER PORTALU
  • BGK

CBOS: Polacy coraz lepiej oceniają pracę urzędników

  • aw/PAP    20 grudnia 2017 - 13:08
CBOS: Polacy coraz lepiej oceniają pracę urzędników
Większość interesantów ocenia, że urzędnicy załatwiający ich ostatnią sprawę znali się na swojej pracy, byli kompetentni (fot.ilustracyjne:korzenna.pl)

CBOS podkreśla, że średnie oceny jakości obsługi klientów w poszczególnych urzędach potwierdzają ogólnie dobrą ocenę pracy urzędników.
• 61 proc. Polaków - o 10 punktów proc. więcej niż pięć lat wcześniej - ocenia, że zostali sprawnie obsłużeni w urzędzie - wynika z sondażu CBOS.

• Ankietowani częściej też oceniają urzędników jako kompetentnych i rzetelnych.

• Sprawy urzędowe częściej niż w poprzednich latach udaje się załatwić od ręki, a kompetencje, życzliwość i zaangażowanie urzędników budzą wśród interesantów coraz mniej zastrzeżeń.

Większość ankietowanych (61 proc.) przynajmniej raz w tym roku załatwiała konkretną sprawę w urzędzie. Co dwunasty (8 proc.) od stycznia wielokrotnie odwiedzał urzędy, więcej niż co trzeci (36 proc.) bywał w nich kilka razy, a co szósty (17 proc.) był tylko raz. Prawie dwie piąte ankietowanych (39 proc.) w ostatnich miesiącach nie załatwiało żadnych spraw urzędowych.

Najczęściej sprawy urzędowe załatwiali ankietowani w wieku od 35 do 44 lat oraz badani z wyższym wykształceniem. Spośród grup społeczno-zawodowych byli to przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy, kadra kierownicza oraz pracownicy wyższego i średniego szczebla. Najrzadziej klientami urzędów były osoby najsłabiej wykształcone, emeryci i renciści, robotnicy niewykwalifikowani, a także uczniowie i studenci.

Badani, którzy w tym roku załatwiali przynajmniej jedną sprawę urzędową, zostali zapytani przez CBOS o doświadczenia związane z ich ostatnią wizytą w urzędzie. Najczęściej dotyczyła ona spraw załatwianych z urzędami gmin i miast (53 proc. ostatnich wizyt). Mniej osób załatwiało sprawę w ZUS (11 proc.), w starostwie powiatowym (10 proc.) oraz urzędzie skarbowym (10 proc.). Najrzadziej interesanci odwiedzali ośrodek pomocy społecznej (5 proc.), urząd pracy (4 proc.), urząd marszałkowski (2 proc.) lub inny urząd, np. sąd, NFZ, KRUS, PFRON, stację sanitarno-epidemiologiczną czy urząd celny - łącznie 5 proc.

Jak wskazuje CBOS, obecnie częściej niż przed pięcioma laty interesanci deklarują zadowolenie ze sposobu załatwienia sprawy, z którą przyszli do urzędu, twierdząc, że obsłużono ich sprawnie i od razu (od 2012 r. wzrost z 51 do 61 proc.). Jednocześnie zmalał odsetek respondentów, którzy co prawda załatwili swoją sprawę, ale skarżyli się na uciążliwość i mnożenie trudności przez urzędników (z 11 do 7 proc.), oraz tych, którym nie udało się załatwić sprawy (z 7 do 3 proc.).

Większość interesantów ocenia, że urzędnicy załatwiający ich ostatnią sprawę znali się na swojej pracy, byli kompetentni (91 proc., od poprzedniego pomiaru wzrost o 7 punktów procentowych), obsłużyli ich prawidłowo i rzetelnie (90 proc., wzrost o 9 pkt.), sprawnie załatwili formalności (85 proc., wzrost o 10 pkt.) oraz poświęcili im wystarczająco dużo czasu i uwagi (84 proc., wzrost o 8 pkt.).

Jednocześnie rzadziej niż w poprzednich latach badani mówili o sytuacjach, w których obsługujący ich urzędnicy załatwiali w tym samym czasie inne sprawy - prywatne lub zawodowe (11 proc., od poprzedniego pomiaru spadek o 8 punktów), byli nieuprzejmi i nieżyczliwi (7 proc., spadek o 7 punktów) bądź też sugerowali wręczenie prezentu lub łapówki w celu załatwienia lub przyspieszenia sprawy (1 proc., spadek o 2 punkty).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.