PARTNER PORTALU
  • BGK

Coraz więcej niepełnosprawnych w urzędach

  • AT    4 września 2013 - 12:04
Coraz więcej niepełnosprawnych w urzędach

W 2012 roku w służbie cywilnej pracowało prawie 4 tys. osób niepełnosprawnych. Najwięcej w urzędach skarbowych, zaś najmniej w ministerstwach.
Posłowie z Komisji Administracji i Cyfryzacji, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapoznali się z informacją na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych w Służbie Cywilnej.

W 2012 roku w korpusie służby cywilnej było 121 699 osób. Analiza zatrudnienia osób niepełnosprawnych wykazała, że zwiększa się udział osób niepełnosprawnych w korpusie. W 2012 osoby niepełnosprawne stanowiły 3,2% zatrudnionych ogółem, a w 2011 r. 2,8%.

Czytaj też: Szansa na pracę dla niepełnosprawnych intelektualnie

Największy wzrost udziału osób niepełnosprawnych odnotowano w urzędach skarbowych - w 2011 r. udział ten wynosił 3,3%, zaś w 2012 r. - 4,0%. Największy zaś odsetek zatrudnienia tych osób miał miejsce w urzędach wojewódzkich (4,4% ogółu osób zatrudnionych w tych grupach urzędów).

Najniższy odsetek osób niepełnosprawnych odnotowano w ministerstwach - 1,4% ogółu osób zatrudnionych w tej grupie urzędów. Ponadto w placówkach zagranicznych, podobnie jak w 2011 r., nie odnotowano zatrudnienia ani jednej osoby niepełnosprawnej.

W 2012 r. zanotowano wzrost ogłoszeń, w których urzędy zachęcały osoby niepełnosprawne do udziału w naborach na wolne stanowiska w służbie cywilnej. Otwarcie się urzędów na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, może świadczyć o pozytywnym oddziaływaniu organizowanych w 2012 r. przedsięwzięć, mających na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w korpusie służby cywilnej.

W odpowiedzi na wszystkie opublikowane ogłoszenia o wolnych stanowiskach niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, osoby niepełnosprawne nadesłały 5 963 ofert, co stanowi 2% ogółu ofert, z czego 3 947 (66%) spełniało wymagania formalne. W 193 przypadkach osoby niepełnosprawne znalazły się w gronie najlepszych wyłonionych kandydatów. W wyniku przeprowadzonych naborów doszło do zatrudnienia 166 osób niepełnosprawnych, tj. 3% ogółu zatrudnionych w naborach, z czego 65% stanowiły kobiety, a 35% mężczyźni.

Urzędy do najczęstszych problemów w zakresie adaptacji osób niepełnosprawnych w urzędzie i na stanowiskach pracy w 2012 r. wymieniają: niedostosowanie urzędu do osób niepełnosprawnych, specyfika części stanowisk funkcjonujących w urzędzie powodująca ograniczone możliwości lub brak możliwości wykonywania na nich zadań przez osoby niepełnosprawne oraz niedostosowanie stanowisk pracy do wykonywania na nich pracy przez osoby niepełnosprawne (po 2%).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: