PARTNER PORTALU
  • BGK

Coraz większe różnice w wynagrodzeniach

  • wnp.pl (Piotr Stefaniak)    30 grudnia 2009 - 14:02

Wzrosła rozpiętość między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw - wynika z danych GUS.
Rozpiętość ta w relacji do średniej krajowej wyniosła pomiędzy woj. mazowieckim (o najwyższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu) i warmińsko-mazurskim (o wynagrodzeniu najniższym) po trzech kwartałach br. 50,7 pkt. proc., wobec 47,7 pkt. proc. w analogicznym okresie 2008 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-III kwartał 2009 r. wyniosło 3276,88 zł i było o 4,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Choć wynagrodzenia wzrosły we wszystkich województwach, to w różnym tempie; najszybciej w woj. mazowieckim (o 6,1 proc.), łódzkim (o 5,3 proc.), dolnośląskim (o 5,1 proc.) i świętokrzyskim (o 5 proc.), natomiast najmniej w woj. podlaskim (o 2,1 proc.) i pomorskim (o 2,5 proc.).

Z tego też powodu najwyższe wynagrodzenia nadal utrzymują się w woj. mazowieckim (128,8 proc. średniej krajowej). Wynagrodzenia powyżej średniej krajowej odnotowano także w województwach: śląskim (o 4,7 proc.) i pomorskim (o 0,5 proc.). Najniższym poziomem wynagrodzeń charakteryzowały się województwa: warmińsko-mazurskie (o 21,9 proc. mniej niż średnio w kraju) i podkarpackie (o 20,9 proc.).

Podobne zjawiska i tendencje wystąpiły w przypadku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przemyśle. W okresie I-III kwartał 2009 r. wyniosło ono 3258,17 zł i było o 4,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Wzrosło ono we wszystkich województwach, w tym najwięcej w woj. mazowieckim (o 6,6 proc.), świętokrzyskim i dolnośląskim (po 6,1 proc.).

Wynagrodzenia w przemyśle nadal były wyższe niż średnio w kraju w woj. mazowieckim (o 18,3 proc.), śląskim (o 16,3 proc.), dolnośląskim (o 9 proc.) i pomorskim (o 1,5 proc.). W pozostałych województwach kształtowały się poniżej średniej krajowej, przy czym w woj. warmińsko-mazurskim były niższe o 21,1 proc. Rozpiętość (w relacji do średniej krajowej) między województwami o najwyższym i najniższym wynagrodzeniu w przemyśle w skali roku zwiększyła się i wyniosła 39,4 pkt proc. wobec 36,2 pkt proc. w analogicznym okresie ub. r.

Największa była rozpiętość wynagrodzeń między województwami w budownictwie. W relacji do średniej krajowej wyniosła 62,7 pkt proc., wobec 57,0 pkt proc. w okresie I-III kwartał 2008 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w styczeń-wrzeszień br. wyniosło 3418,03 zł i było o 3,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Wzrost wynagrodzeń odnotowano w 15 województwach, w tym najwyższy w woj. łódzkim (o 5,6 proc.), mazowieckim (o 5,5 proc.) i świętokrzyskim (o 5,3 proc.), natomiast w woj. lubuskim odnotowano jego spadek (o 3,3 proc.).
Najwyższym poziomem przeciętnych wynagrodzeń w budownictwie nadal charakteryzowało się woj. mazowieckie (o 38,5 proc. wyższym niż średnio w kraju). W kolejnych pod względem wysokości wynagrodzeń województwach - dolnośląskim i pomorskim - były odpowiednio o 1,5 proc. i 0,1 proc. wyższe niż przeciętnie w kraju. W pozostałych województwach płace były niższe od średniej krajowej, w tym najmniejsze w woj. lubuskim (o 24,2 proc.).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.