PARTNER PORTALU
  • BGK

Dajcie etat i składki każdemu Polakowi - apeluje OECD

  • pulshr.pl    11 marca 2014 - 08:14
Dajcie etat i składki każdemu Polakowi - apeluje OECD

Polska może rozwijać się szybciej poprzez reformę rynku pracy i wspieranie konkurencyjności - podaje OECD.
Pomimo imponujących wyników gospodarczych w ostatnich 15 latach, polski rynek wymaga dalszych reform w celu osiągnięcia długoterminowego i zrównoważonego rozwoju - podaje OECD.

W ocenie Polski którą przedstawił w Warszawie sekretarz generalny OECD Ángel Gurría i wicepremier Polski i minister gospodarki Janusz Piechociński, podkreślono potrzebę podjęcia działań, które mają na celu poprawę funkcjonowania rynku pracy, wzmocnienie konkurencyjności rynku produktowego, skuteczne przeciwdziałanie nieprzychylnym trendom demograficznym oraz poprawę krótko i długoterminowych perspektyw gospodarczych.

- Polska osiągnęła znaczny postęp w restrukturyzacji gospodarki, zwiększając jej konkurencyjność oraz podnosząc jakość warunków życia do poziomu innych państw europejskich - zaznaczył Sekretarz Gurría. - Pomimo tych sukcesów bezrobocie w Polsce pozostaje na wysokim poziomie a restrykcyjne przepisy na rynku produktowym wciąż utrudniają aktywność gospodarczą. Dalsze reformy są konieczne, jeśli Polska chce być postrzegana jako gospodarka innowacyjna - dodał.

Według OECD, tworzenie nowych miejsc pracy oraz zmniejszenie wysokiej stopy bezrobocia w Polsce, która waha się na poziomie 10%, wymagają działań mających na celu zmniejszenie skrajnej segmentacji rynku pracy.

OECD zwraca też uwagę na podziały na polskim rynku pracy i funkcjonowanie na nim wielu typów umów dotyczących świadczenia pracy, np. cywilno-prawnych, tzw. śmieciówek. Według OECD, w Polsce już 27 proc. pracowników pracuje tymczasowo (patrz grafika), czytaj ma umowę „śmieciową". Z krajów OECD większy odsetek ma tylko Chile.

Organizacja rekomenduje - co jest tożsame z planami polskiego rząd - by wszystkie typy umów dawały identyczną ochronę socjalną i były identycznie obciążone składkami podatkowymi i społecznymi. OECD zarekomendowała też ograniczanie czasu obowiązywania umów na czas określony tak, by w Polsce funkcjonowało więcej umów bezterminowych.

Konieczna jest również poprawa usług publicznych w zakresie zatrudnienia, która powinna prowadzić do zapewnienia otwartości rynku pracy dla wszystkich grup społecznych oraz usprawnienia procesu przywrócenia do pracy bezrobotnych. Należy podjąć dodatkowe działania w celu zwiększenia udziału kobiet na rynku pracy oraz utrzymania starszych pracowników na stanowiskach pracy.

Polska ma też szczególnie niski jest wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet, co po części wynika z niewłaściwie zaprojektowanej polityki rodzinnej i emerytalnej. Jak temu zaradzić? Pomóc może rozwój sieci placówek opieki nad dziećmi, edukacji przedszkolnej i opieki długoterminowej, jak również podniesienie wieku emerytalnego kobiet w tempie szybszym od planowanego.

Inne reformy rynku niezbędne, by usprawnić proces tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmocnić gospodarcze perspektywy Polski? Wg OECD to...

- Zniesienie barier w rozwoju przedsiębiorczości poprzez dalszą redukcję kosztów związanych z zakładaniem i zamykaniem działalności gospodarczej, takich jak zawiłe procedury rejestracji czy ogłoszenia upadłości.

- Kontynuacja prywatyzacji oraz ograniczenie własności państwowej w konkurencyjnych sektorach gospodarki.

- Usprawnienie postępowań związanych z zamówieniami publicznymi w celu zapewnienia sprawiedliwej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami państwowymi a firmami sektora prywatnego, oraz skupienie się na osiągnieciu jak najlepszego stosunku jakości do ceny.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • P.R.L., 2014-03-15 10:00:28

    Co to za pojęcie „umowy śmieciowe” ? Wymyślone na użytek polityków i nawiedzonych związkowców. Ich likwidacja przyniesie tylko szkodę pracownikom. Przedsiębiorcy mają – jako podstawowy - obowiązek dbania o właściwą kondycję finansową swoich zakładów. Jeśli państwo ratuje swoje finanse tylko doda...tkowymi obciążeniami podatkowymi, to nie dziwota, że przedsiębiorcy się bronią wszelkimi możliwymi sposobami. Wprowadzanie obowiązku etatowego zatrudniania pracowników cofa nasz kraj do epoki totalitarnej. Brakować będzie tylko nakazów pracy. Szkopuł leży w takiej zmianie prawa, aby pracownicy otrzymywali pensję brutto, a składki społeczne, zdrowotne i socjalne opłacali w PIT wg deklaracji rocznej – wszyscy, na równych zasadach – niezależnie od tego, czy są na etacie, na umowie cywilnej lub prowadzą osobistą działalność gospodarczą. Tylko taki system jest sprawiedliwy.  rozwiń