Dodatek dla samorządowca

Dodatek specjalny pracodawca samorządowy może przyznać pracownikom niezależnie od podstawy zatrudnienia – informuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Dodatek dla samorządowca

To odpowiedź na wniosek Agaty Artemskiej, sekretarza gminy Buczkowice. Izba uznała, że może być wypłacany nie tylko pracownikom samorządowym, z którymi stosunek pracy nawiązano w oparciu o umowę o pracę, ale także tym, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru lub powołania, tj. m.in. zastępcy wójta lub skarbnikowi gminy.

Dodatek ten może być przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

Jest to jednak dodatek o charakterze fakultatywnym, a o jego przyznaniu decyduje pracodawca. Podobnie jak o jego wysokości.

Podstawą do przyznania pracownikom samorządowym dodatku specjalnego jest art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Mówi on, że pracownikowi samorządowemu z powodu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

W odróżnieniu od niego, dodatek specjalny przyznawany na podstawie ust. 3. wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście oraz marszałkowi województwa jest obowiązkowy.


 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE