PARTNER PORTALU
  • BGK

Doprecyzują zasady zatrudniania

  • AT    7 marca 2012 - 19:56
Doprecyzują zasady zatrudniania

MAiC doprecyzuje definicję wolnego stanowiska urzędniczego i zatrudniania w samorządach osób skazanych.
Poseł Julia Pitera wystosowała interpelację, w której zauważyła, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). Podobne wymaganie stawiane jest pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym (art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

- Spełnienie tych warunków nie jest wymagane od pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na stanowiskach innych niż urzędnicze, w tym stanowiskach doradców i asystentów (art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych), pomimo tego że osoby te często wykonują zadania analogiczne do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Obowiązujące przepisy powodują, że doradcami i asystentami mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - zauważyła Pitera.

- Obecną sytuację ciężko uznać za prawidłową. Doradcy i asystenci pracują w bezpośrednim kontakcie z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), starostami i marszałkami województw, a charakter i zakres wykonywanych przez nich zadań może dotykać spraw wymagających wielkiej staranności i nieposzlakowanej opinii - stwierdziła posłanka.

Pozycja doradców jest nie mniej ważna niż osób zajmujących kierownicze stanowiska urzędnicze, co powinno prowadzić do wniosku, że stawiane winny byłyby im być podobne wymagania - podkreśliła w interpelacji.

- Sytuacje zatrudniania w administracji samorządowej osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z pewnością budzą istotne wątpliwości odnośnie do właściwego kształtowania polityki kadrowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w tym wypadku w aspekcie zapewnienia wysokiej jakości kadry ˝urzędniczej˝ w administracji samorządowej - uznał w odpowiedzi na interpelację Włodzimierz Karpiński, wiceminister administracji i cyfryzacji.

Jak stwierdził wiceminister nowelizacja ustawy o dopuszczalności zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku doradcy i asystenta osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu nie została uwzględniona w wykazie prac legislacyjnych rządu na rok 2012. Jednocześnie poinformował, iż ten problem wymaga wprowadzenia zmian do ustawy o pracownikach samorządowych.

- Wstępnie planuje się, że projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy, zawierający również korektę innych przepisów, zostanie przygotowany w roku 2013 - poinformował Karpiński.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.