PARTNER PORTALU
  • BGK

Egzaminatorzy dostaną mniej

  • AW    24 stycznia 2012 - 09:27
Egzaminatorzy dostaną mniej

MEN szykuje zmiany wysokości procentowych wskaźników służących do obliczania wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podało do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia (publikujemy je wraz z uzasadnieniem poniżej w dziale Multimedia)  w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie przewiduje nowe warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, w związku ze zmianą struktury zestawów zadań egzaminacyjnych nowej formuły egzaminu gimnazjalnego obowiązującej od roku szkolnego 2011/2012. Na egzaminie gimnazjalnym w roku 2012 liczba zadań otwartych (sprawdzanych przez egzaminatora) będzie mniejsza w porównaniu z egzaminem przeprowadzanym do 2011 r., co ma wpływ na skrócenie czasu potrzebnego na sprawdzenie jednej pracy egzaminacyjnej.

Jak wynika z zestawienia kosztów wynagradzania za sprawdzanie prac jednego ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku egzaminatorzy dostawali w sumie 27,15 zł, w 2012 roku będzie to 21,45 zł.

Zmianom ulec mają także warunki wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie obowiązywał od 1 września 2012 r.

Jak podaje MEN, w związku z koniecznością zamrożenia wielkości wynagrodzeń bezosobowych w jednostkach sektora finansów publicznych na poziomie roku 2011 (co wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej), projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę wysokości procentowych wskaźników służących do obliczania wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Projektowane stawki wynagrodzenia egzaminatorów będą obowiązywały na sprawdzianie i egzaminach przeprowadzanych od 2012 r., z wyjątkiem sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w styczniu i lutym 2012 r. w szkołach dla dorosłych oraz egzaminów zawodowych. Należy przypomnieć, że zarobki egzaminatorów uczestniczących w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów zależą od liczby sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (2)

  • goto35, 2012-01-25 18:32:21

    Oczywiście zmiany polegają na obniżeniu stawek egzaminatorów. A tymczasem formuła egzaminu maturalnego ustnego z jęz. angielskiego też się zmieniła- przeprowadzenie egzaminu wymaga wielkiej uwagi, koncentracji na współrealizowaniu zadań z uczniem, jednoczesnym reagowaniu na jego wypowiedzi, zapamię...tywaniu jego błędów, prowadzeniu rozmowy zgodnie ze wskazówkami polecenia. Egzamin jednego ucznia jest dłuższy i może być przeprowadzony wyłącznie przez przeszkolonego odpowiednio egzaminatora a nie przez drugiego członka komisji. Ale urzędnicy przecież nie muszą mieć o tym pojęcia, prawda? Przecież nauczyciel dostaje pieniądze za "siedzenie w komisji" prawda? A że to nie jest "siedzenie" jak na zebraniach w urzędach tylko ciężka praca...o tym urzędnicy nie maja pojęcia ...  rozwiń
  • goto35, 2012-01-25 17:50:18

    Oczywiście zmiany polegają na obniżeniu stawek egzaminatorów. A tymczasem formuła egzaminu maturalnego ustnego z jęz. angielskiego też się zmieniła- przeprowadzenie egzaminu wymaga wielkiej uwagi, koncentracji na współrealizowaniu zadań z uczniem, jednoczesnym reagowaniu na jego wypowiedzi, zapamię...tywaniu jego błędów, prowadzeniu rozmowy zgodnie ze wskazówkami polecenia. Egzamin jednego ucznia jest dłuższy i może być przeprowadzony wyłącznie przez przeszkolonego odpowiednio egzaminatora a nie przez drugiego członka komisji. Ale urzędnicy przecież nie muszą mieć o tym pojęcia, prawda? Przecież nauczyciel dostaje pieniądze za "siedzenie w komisji" prawda? A że to nie jest "siedzenie" jak na zebraniach w urzędach tylko ciężka praca...o tym urzędnicy nie maja pojęcia ...  rozwiń