PARTNER PORTALU
  • BGK

Ekwiwalenty za urlopy włodarzy obciążają publiczne kasy

  • AW    26 maja 2015 - 13:48
Ekwiwalenty za urlopy włodarzy obciążają publiczne kasy
fot.fotolia

Wybór na kolejną kadencję oznaczać ma utratę prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany wcześniej urlop? Tego domaga się poseł Jacek Osuch: - Wypłata ekwiwalentów to marnotrawstwo publicznych pieniędzy.
Poseł zwrócił się z apelem do ministerstwa pracy i polityki społecznej o podjęcie działania w celu zniesienia obowiązku wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania. Chodzi o osoby powtórnie obejmujące te samo stanowisko.

Kosztowne ekwiwalenty dla marszałków, starostów i burmistrzów

- Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, aktualizującym się w chwili rozwiązania, bądź wygaśnięcia stosunku pracy. Prawa tego nie można odebrać i co więcej pracownik nie może się go również zrzec. Wątpliwości budzi jednak zasadność dokonywanych wypłat ekwiwalentu w sytuacji gdy te same osoby, wraz z nastaniem nowej kadencji ponownie zostają wybrane, bądź powołane na te same funkcje – argumentuje poseł, przywołując medialne doniesienia na temat wysokości wypłacanych środków za niewykorzystany urlop dla osób piastujących najwyższe funkcje w organach jednostek samorządowych: marszałków, wicemarszałków, starostów, wicestarostów oraz burmistrzów i ich zastępców.

- Kwoty te często sięgały poziomu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wypłata środków w takich wysokościach generuje wraz z upływem kadencji potężne koszty, a w efekcie niczym nieuzasadnione marnotrawstwo publicznych pieniędzy – podkreśla Osuch.

Można zastosować przepisy Kodeksu pracy?

Dlatego apeluje on o podjęcie działań do wprowadzenia szczegółowych przepisów do Ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w celu wyłączenia obowiązku wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania w sytuacji, gdy ta sama osoba zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie wyboru lub powołania bezpośrednio po wygaśnięciu lub rozwiązaniu jej dotychczasowego stosunku pracy.

Proponuje przeniesienie na grunt jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu pracy.

Mowa o art. 171 § 3 Kodeksu Pracy który stanowi że „Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.”

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.