PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdańsk, Roland Budnik: Musimy się otworzyć na pracowników z innych państw

  • jk    23 listopada 2017 - 18:20
Gdańsk, Roland Budnik: Musimy się otworzyć na pracowników z innych państw

Na pracowników z Ukrainy liczy budownictwo. (Fot. Shutterstock)

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Obawy przed wprowadzanymi zmianami wyrażają nie tylko pracodawcy, ale i urzędy pracy.
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą nowe zasady dot. sezonowego zatrudniania cudzoziemców. Co się zmieni? Przede wszystkim pojawi się nowy rodzaj zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę sezonową. Będą się mogli o nie ubiegać obywatele wszystkich państw spoza UE. Zezwolenia będą wydawane dla trzech sektorów: rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki.

Warunkiem zatrudnienia cudzoziemca będzie przeprowadzenie przez pracodawcę tzw. testu lokalnego rynku pracy, który powinien wykazać, że na dane miejsce pracy nie ma chętnych wśród Polaków (z obowiązku przeprowadzenia testu rynku pracy będą zwolnieni obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Zezwolenie będzie wydawane na nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym.

Procedura będzie dwuetapowa – pracodawca będzie musiał najpierw uzyskać zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, a następnie po uzyskaniu przez cudzoziemca wizy lub innego dokumentu legalizującego pobyt cudzoziemca w Polsce musi dostarczyć ten dokument legalizacyjny do urzędu, gdzie dopiero zostanie wydane zezwolenie. Do dokumentów będzie musiała być również dołączona informacja o miejscu zamieszkania cudzoziemca, co dotychczas w procedurze uproszczonej nie było wymagane. Podniesiono również zaostrzenie – z 5 do 30 tys. zł grzywny – kar za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców.

W przypadku procedury uproszczonej zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości odmowy rejestracji oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, a pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania właściwego urzędu o podjęciu pracy przez cudzoziemca. Wprowadzona zostanie również odpłatność za wydanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Zmieniona ustawa utrzymuje w dalszym ciągu możliwość wykonywania pracy na podstawie uproszczonej procedury dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, podejmujących zatrudnienie w podmiotach spoza wymienionych wyżej sektorów. Okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia nadal nie będzie mógł być dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy. Wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie jednak od nowego roku odpłatne. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców w Polsce powinni więc przygotować się na nadchodzące zmiany przepisów imigracyjnych w zależności od sektora, w którym prowadzą działalność.

Pracodawcy nie wiedzą, jak zatrudniać legalnie cudzoziemców?

Z oficjalnych projekcji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2050 roku liczba osób zdolnych do wykonywania pracy wyraźnie się zmniejszy. Z tych samych analiz wiadomo również, że aby utrzymać obecne tempo rozwoju, nasza gospodarka potrzebować będzie nawet 5 mln dodatkowych pracowników... z kraju lub zagranicy.

- Musimy się otworzyć na pracowników z innych państw, nie mamy wyjścia - przekonuje Roland Budnik z Gdańskiego Urzędu Pracy. - Sytuacja na rynku pracy sprawia, że dziś o nowych pracowników jest niezwykle trudno i w najbliższym czasie się to nie zmieni. Brak rąk do pracy skutecznie będzie natomiast ograniczać rozwój każdej firmy, gospodarka zamiast się rozwijać pogrąży się w stagnacji lub zacznie się kurczyć  - dodaje.

Konieczność otwarcia się na pracowników z innych państw dostrzegają już przedsiębiorcy, wielu z nich ma jednak trudności z prawidłowym zatrudnianiem obcokrajowców. To m.in. efekt złożonych przepisów oraz długiego wyczekiwania na wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych. W efekcie 8 na 10 kontroli Straży Granicznej w Gdańsku kończy się wykryciem nieprawidłowości, to jeden z najgorszych wyników w Polsce. Równie pesymistyczne są statystyki Państwowej Inspekcji Pracy. Główne „grzechy” pracodawców są wciąż bardzo podobne.

KOMENTARZE (2)

  • oszukany , 2017-12-16 14:41:18

    prawda
  • Prof. Glass, 2017-11-24 09:02:25

    W Żydowskie skurw...zamiast podwyższać płace ,to konserwujecie ten gojowski bantustan!NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: