PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdzie i jak rosną pensje?

  • GK    1 lipca 2013 - 10:08

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym wyniosło 4515,68 zł, a w prywatnym - 3380,35 zł. Największy wzrost pensji odnotowano w woj. podkarpackim, a najmniejszy - w świętokrzyskim.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale tego roku 3740,05 zł, czyli o 2,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2013 r."

W sektorze publicznym wyniosło 4515,68 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 2,9 proc.), a w sektorze prywatnym 3380,35 zł (wzrost odpowiednio o 2,5 proc.).

Szczegółowe dane publikujemy w galerii.

W porównaniu z I kwartałem ub. roku najwyższy wzrost płac zanotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 4,0 proc.), górnictwo i wydobywanie oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (po 3,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,6 proc.).

Najniższy wzrost był w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0 proc.), dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji oraz informacji i komunikacji (po 2,1 proc.).

Niższe niż przed rokiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie było jedynie w sekcjach: budownictwo i działalność finansowa i ubezpieczeniowa (odpowiednio o 1,8 proc. i o 0,8 proc.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej wyniosło w I kwartale br. 3560,92 zł i było o 2,5 proc. wyższe niż przed rokiem.

Największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,4 proc.), obsługa rynku nieruchomości (o 4,3 proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,1 proc.), administrowanie i działalność wspierająca oraz górnictwo i wydobywanie (po 3,9 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 3,6 proc.).

Najniższy: w przetwórstwie przemysłowym (o 2,0 proc.), edukacji oraz informacji i komunikacji (po 2,1 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2 proc.).

W sekcjach budownictwo i działalność finansowa i ubezpieczeniowa spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych wyniósł odpowiednio o 1,8 proc. i o 0,8 proc.

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w woj. podkarpackim (odpowiednio o 3,4 proc. i o 3,3 proc.), kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 3,2 proc. i o 3,0 proc.), pomorskim (odpowiednio o 3,2 proc. i o 3,1 proc.), zachodniopomorskim (odpowiednio o 3,1 proc. i o 3,0 proc.), łódzkim (odpowiednio o 3,0 proc. i o 2,8 proc.) i lubuskim (odpowiednio o 2,8 proc. i o 2,6 proc.).

Najmniejszy wzrost zanotowano w woj. świętokrzyskim (odpowiednio o 1,4 proc. i o 1,2 proc.).

Poziom wynagrodzeń wyższy niż średnio w kraju odnotowano w woj. mazowieckim (odpowiednio o 21,5 proc. i o 23,8 proc.), śląskim (odpowiednio o 1,6 proc. i o 2,6 proc.), a w woj. pomorskim poziom wynagrodzeń brutto był wyższy o 0,5 proc., natomiast brutto bez wypłat nagród rocznych niższy o 0,1 proc.

Najniższe wynagrodzenia odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 13,6 proc. i o 16,4 proc. mniejsze niż średnio w kraju), podkarpackim (odpowiednio o 13,4 proc. i o 15,5 proc. mniejsze niż średnio w kraju), lubuskim (odpowiednio o 13,2 proc. i o 15,3 proc. mniejsze niż średnio w kraju) i kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 13,1 proc. i o 14,5 proc. mniejsze niż średnio w kraju).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • glews, 2013-07-02 13:27:57

    W końcu za to szerzenie propagandy sukcesu zostaniecie ukarani... Pensje wzrosły tylko w kategorii - kierownicy działów, a na tzw. "taśmie" to tylko 3000 zł brutto czyli netto jakieś 2,2 tys zł. A i tak wiem, że większość mnie opluje mówiąc, że to i tak bardzo optymistyczna kwota. Średnia... to jakieś 1600- 1700 zł netto na rękę...  rozwiń