PARTNER PORTALU
  • BGK

Gdzie przedsiębiorcy płacą najlepiej?

  • GK    17 października 2012 - 12:01
Gdzie przedsiębiorcy płacą najlepiej?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mikroprzedsiębiorstwach było najwyższe w woj. mazowieckim (2417,4 zł) i pomorskim (2036,7 zł), a najniższe – w woj. podkarpackim (1696,5 zł), świętokrzyskim (1711,7 zł) oraz lubelskim (1756,3 zł).
Najwięcej mikroprzedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie woj. mazowieckiego (16,4 proc. całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego (11,6 proc.) i wielkopolskiego (10,1 proc.), a najmniej w województwach opolskim (2,1 proc.) i podlaskim (2,5 proc.).

Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r.” Struktura liczby przedsiębiorstw, pracujących oraz przychodów według województw w 2011 r. w dziale multimedia.

Czytaj też: Gdzie zarabia się najlepiej?

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę mikro-przedsiębiorstw odnotowano w województwach: mazowieckim (55 firm na 1000 mieszkańców) i zachodniopomorskim (53) oraz pomorskim i wielkopolskim (po 52), a najmniejszą w województwie podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 34 i 35 jednostek).

Najwięcej osób pracowało w mikro-przedsiębiorstwach mających siedzibę w województwie mazowieckim i śląskim (odpowiednio 16,3 proc. i 12,5 proc. łącznej liczby pracowników w mikro-przedsiębiorstwach). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców liczba pracujących w najmniejszych podmiotach kształtowała się w przedziale od 65 osób (w województwie podkarpackim) do 110 (w województwie mazowieckim).

Najwyższe przychody na jeden zakład osiągnęły mikro-przedsiębiorstwa działające na terenie województw: mazowieckiego (619,5 tys. zł), śląskiego (485,6 tys. zł) oraz podlaskiego (448,8 tys. zł), a najniższe w województwach: kujawsko-pomorskim (377,5 tys. zł), zachodniopomorskim (396,1 tys. zł) i łódzkim (403,6 tys. zł).

Duże dysproporcje występują także w poziomie uzyskiwanych przychodów w przeliczeniu na jednego pracującego. Kształtowały się one od 192,8 tys. zł w województwie kujawsko-pomorskim do 309,0 tys. zł w województwie mazowieckim.

<!-- pagebreak //-->

Najwyższe koszty w przeliczeniu na jeden zakład poniosły mikro-przedsiębiorstwa w województwach: mazowieckim (544,8 tys. zł), śląskim (433,8 tys. zł) oraz podlaskim (397,8 tys. zł), a najniższe – podmioty z województwa kujawsko-pomorskiego (328,3 tys. zł), zachodniopomorskiego (343,9 tys. zł) oraz łódzkiego (352,6 tys. zł).

Najwyższe koszty w przeliczeniu na jednego pracującego poniosły mikro-przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego (271,7 tys. zł), podlaskiego (211,9 tys. zł) oraz śląskiego (199,7 tys. zł). Wskaźnik udziału kosztów w przychodach w układzie terytorialnym kształtował się od 85,5 proc. w województwie dolnośląskim do 90,3 proc. w lubelskim.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w mikroprzedsiębiorstwach było najwyższe w województwie mazowieckim (2417,4 zł) i pomorskim (2036,7 zł), a najniższe – w województwie podkarpackim (1696,5 zł), świętokrzyskim (1711,7 zł) oraz lubelskim (1756,3 zł).MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.