PARTNER PORTALU
  • BGK

GUS. Bezrobocie w II kwartale 2016

  • JL    27 września 2016 - 12:20
GUS. Bezrobocie w II kwartale 2016
GUS podaje, że w II kwartale 2016 r. o 208 tys. spadła liczba bezrobotnych w Polsce. Fot. Pixabay.com

• GUS podaje, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 1392,5 tys. osób (w tym 736,6 tys. kobiet).
• Była niższa od notowanej w końcu I kwartału 2016 r. o 208,0 tys. osób (tj. o 13,0 proc.) oraz niższa o 229,8 tys. osób (tj. o 14,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.
• Największy spadek bezrobotnych nastąpił w woj. zachodniopomorskim.
• Najwięcej bezrobotnych jest w woj. warmińsko-mazurskim.
W porównaniu z I kwartałem 2016 r., spadek liczby bezrobotnych zanotowano wśród mężczyzn i kobiet odpowiednio o 125,6 tys. (tj. o 16,1 proc.) i o 82,4 tys. (tj. o 10,1 proc.). W stosunku do czerwca 2015 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych mężczyzn i kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 124,6 tys. osób (tj. o 16,0 proc.) oraz o 105,3 tys. (tj. o 12,5 proc.).

Czytaj też: Bezrobocie w sierpniu 2016 r. w większości województw spadło

W stosunku do I kwartału 2016 roku w końcu czerwca 2016 r. spadek liczby bezrobotnych nastąpił we wszystkich województwach, przy czym najbardziej znaczący w zachodniopomorskim (o 16,8 proc.), pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 15,7 proc.), wielkopolskim (o 15,3 proc.) oraz lubuskim (o 15,2 proc.). Również w porównaniu z czerwcem 2015 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najistotniejszy spadek zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 19,6 proc.), lubuskim (o 19,3 proc.), pomorskim (o 18,8 proc.) oraz śląskim i zachodniopomorskim (po 18,1 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu czerwca 2016 r. wyniosła 8,8 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo1 i była o 1,2 proc. niższa niż w I kwartale 2016 r. i o 1,4 proc. niższa niż w czerwcu 2015 r.

Zróżnicowanie terytorialne bezrobocia

Utrzymało się bardzo duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą jego stopę zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (14,3 proc.), kujawsko-pomorskim (12,2 proc.), podkarpackim (11,7 proc.), świętokrzyskim (11,3 proc.) i zachodniopomorskim (11,2 proc.).

Najniższą charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (5,4 proc.), śląskie (7,2 proc.), małopolskie (7,3 proc.) oraz dolnośląskie, mazowieckie i pomorskie (po 7,8 proc.).

W II kwartale 2016 r. w urzędach pracy zarejestrowano 482,7 tys. osób, tj. o 17,3 tys. osób mniej niż w tym samym okresie 2015 r. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych dokonało się w kwietniu 2016 r. (172,8 tys.), najmniej w maju 2016 r. (154,4 tys.).

Napływ nowych bezrobotnych

W II kwartału 2016 r. największy napływ zanotowano w województwach: mazowieckim (58,8 tys. osób), śląskim (50,4 tys. osób), dolnośląskim (36,3 tys. osób), wielkopolskim (35,4 tys.) i kujawsko-pomorskim (34,8 tys. osób). W ogólnej liczbie nowo rejestrujących się w urzędach pracy kobiety stanowiły – 48,3 proc.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.