GUS. Przybywa emerytów i rencistów

• GUS podaje, że w I półroczu 2016 r. przybyło emerytów i rencistów przy wzroście przeciętnej liczby emerytów i rencistów pobierających świadczenia w systemie ubezpieczeń społecznych i nieznacznym spadku liczby osób pobierających świadczenia dla rolników indywidualnych.
• W stosunku do I półrocza 2015 r. zwiększyła się przeciętna miesięczna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych i rolników indywidualnych.
GUS. Przybywa emerytów i rencistów
GUS: Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosła 8905,1 tys. osób i była o 0,4 proc. większa niż przed rokiem. Fot. Pixabay.com

GUS podaje, że przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w I półroczu 2016 r. wyniosła 8905,1 tys. osób i była o 0,4 proc. większa niż przed rokiem. Liczba emerytów i rencistów wzrosła we wszystkich województwach. Najbardziej w kujawsko-pomorskim (o 0,8 proc.) i w podlaskim (o 0,7 proc.). 

Czytaj też: Emerytury i renty: Będzie jednorazowy dodatek

 

Z danych GUS wynika, że emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych pobierało 7706,7 tys. osób (o 0,4 proc. więcej niż w I półroczu 2015 r.). Wzrost liczby pobierających świadczenia nastąpił we wszystkich województwach, w tym największy w podlaskim (o 1,1 proc.), a najmniejszy w woj. małopolskim, gdzie liczba emerytów i rencistów wzrosła o 0,1 proc. w stosunku do poziomu przed rokiem.

Przeciętna liczba emerytów i rencistów w I półroczu 2016 r. Źródło GUS
Przeciętna liczba emerytów i rencistów w I półroczu 2016 r. Źródło GUS

Emerytury i renty nierolnicze

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w I półroczu 2016 r. ukształtowała się na poziomie 2079,39 zł i była o 2,2 proc. wyższa niż przed rokiem. Jak podaje GUS, jej wzrost zanotowano we wszystkich województwach, ale podobnie jak w tym samym okresie ub. roku, jedynie w woj. śląskim była ona wyższa od średniej krajowej (o 18,7 proc.). W woj. mazowieckim przeciętna emerytura i renta w tym systemie była tylko nieco niższa (o 0,1 proc.) niż przeciętna w kraju. Najniższe przeciętne emerytury i renty wypłacono w woj. podkarpackim i lubelskim (odpowiednio o 15,9 proc. i 13,2 proc. mniej niż średnio w kraju).

Czytaj też: Gdzie najwyższe, a gdzie najniższe emerytury?

Z danych GUS wynika, że rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższej i najniższej przeciętnej emeryturze i rencie brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych zmniejszyła się i w I półroczu 2016 r. Wyniosła 34,6 proc. wobec 34,8 proc. przed rokiem.

Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w I półroczu 2016 r. z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (mapka z lewej) i rolników indywidualnych. Źródło GUS
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto w I półroczu 2016 r. z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (mapka z lewej) i rolników indywidualnych. Źródło GUS
 

Emerytury i renty rolnicze

W I półroczu 2016 r. emerytury i renty rolnicze pobierało 1198,4 tys. osób, tj. o 0,1 proc. mniej niż w tym samym okresie roku 2015. Spadek zaobserwowano w siedmiu województwach (od 0,2 proc. w woj. małopolskim i podlaskim do 2,7 proc. w woj. lubuskim).

W woj. dolnośląskim, opolskim i warmińsko-mazurskim liczba osób pobierających te świadczenia utrzymała się na poziomie notowanym w I półroczu 2015 r. W pozostałych nastąpił wzrost liczby świadczeniobiorców, w tym największy w woj. kujawsko-pomorskim (o 1,7 proc.) i wielkopolskim (o 1,3 proc.).

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do grazka: Jak rodzi się mniej dzieci, to wiek emerytalny się podwyższa, a nie obniża. To jest tak jakbyś miała w wannie za gorącą wodę i chcąc ją schłodzić dolewasz jeszcze więcej gorącej wody. Tak zrobił nasz rząd.

lech, 2017-11-09 14:47:38 odpowiedz

Do grazka:

lech, 2017-11-09 14:45:02 odpowiedz

nic dziwnego, że rośnie liczba emerytów, ponieważ wyż demograficzny z lat 50-tych przechodzi na emeryturę

grazka, 2016-09-28 10:32:51 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE