PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile wolnego na dziecko?

  • ZWI    16 maja 2013 - 11:21
Ile wolnego na dziecko?

Złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem u jednego pracodawcy, nie powoduje automatycznie obowiązku wykorzystania zwolnienia u drugiego pracodawcy.
Do resortu administracji i cyfryzacji trafiło pytanie: „Czy nauczyciel zatrudniony na ¼ etatu w trzech szkołach może otrzymać łącznie sześć dni opieki w roku kalendarzowym?"

Według dr Doroty Sylwestrzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w danym roku kalendarzowym pracownikowi wychowującemu dziecko do lat 14, przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni.

Z powyższego prawa pracownik może skorzystać tylko raz w roku. Pracownik nie może otrzymać w danym roku kalendarzowym powyżej dwóch ustawowo zagwarantowanych dni na sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. w wymiarze 4, 6 bądź 7 dni.

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem, przysługuje pracownikowi bez względu na ilość godzin pracy w danym dniu. Powyższe prawo nie jest uzależnione również od wymiaru etatu, na jakim został pracownik zatrudniony.

„Gdyby zamiarem ustawodawcy było uzależnienie prawa z art. 188 kp od wymiaru etatu, ilości godzin pracy, wówczas prawo zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zostałoby uregulowane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego (art. 154 kp)" - twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Jednocześnie przypomina, że przepisy kodeksu pracy nie regulują w sposób jednoznaczny sytuacji, w której pracownik pozostaje jednocześnie w kilku stosunkach pracy.

Zagadnienie to nie było dotychczas rozstrzygane w judykaturze. Problem ten nie był również szerzej omawiany w nauce prawa pracy. W piśmiennictwie pojawił się pogląd, zgodnie z którym „pozostawanie pracownika w równoległym zatrudnieniu powoduje, że u każdego z pracodawców pracownikowi przysługuje zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przewidziane w art. 188 kp".

„Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisu art. 188 kp w zw. z ograniczeniami unormowanymi w odniesieniu do pracownika pozostającego jednocześnie w kilku stosunkach pracy u różnych pracodawców, należy przyjąć, że zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przysługuje z tytułu pozostawania w każdym stosunku pracy" - twierdzi dr Dorota Sylwestrzak.

Pozwala to na przyjęcie, że w sytuacji, gdy pracownik pozostaje jednocześnie w kilku stosunkach pracy - zwolnienie w wymiarze dwóch dni w ciągu roku kalendarzowego przysługuje pracownikowi u każdego pracodawcy.

Złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem u jednego pracodawcy, nie powoduje automatycznie obowiązku wykorzystania zwolnienia u drugiego pracodawcy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.