PARTNER PORTALU
 • BGK

Ile zarabia dyrektor szkoły?

 • AT    12 stycznia 2012 - 19:15
Ile zarabia dyrektor szkoły?

- Przeciętna trzynasta pensja dyrektora szkoły to 4430 zł, dodatek funkcyjny do wynagrodzenia wynosi ok 800 zł a motywacyjny 420 zł - zaznacza Szymon Więsław w raporcie "Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych".




Praktycznie wszyscy dyrektorzy kierującymi szkołami/placówkami w Polsce są nauczycielami zatrudnionymi na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. Zdecydowana większość (85 proc.) świadczy pracę na podstawie mianowania, a 14 proc. jest zatrudnionych na czas nieokreślony (również na podstawie przepisów Karty Nauczyciela). Tylko jeden procent dyrektorów ma umowę na czas określony lub zatrudnionych jest w oparciu o inne przepisy niż Karta Nauczyciela - wynika z raportu.

Statystyczny dyrektor jest kobietą. Stanowią one aż 76 proc. przedstawicieli tej grupy. Dyrektorami przedszkoli są wyłącznie kobiety. W szkołach podstawowych stanowią 78 proc., w gimnazjach już tylko dwie trzecie dyrektorów, a w szkołach ponadgimnazjalnych tylko połowę wszystkich dyrektorów to kobiety.

Kobiety stanowią aż 86 proc. dyrektorów szkół prowadzonych przez gminy miejskie, ale już nieznacznie ponad połowę placówek (56 proc.) prowadzonych przez powiaty ziemskie.

Jak czytamy w raporcie statystyczny dyrektor ma 48 lat i 26 lat stażu ogółem. Pracę rozpoczął bezpośrednio po skończeniu studiów. Ponadto połowa wszystkich przedstawicieli środowiska ma od 44 do 52 lat. Mężczyźni są nieznacznie starsi od kobiet, ale różnice w tym zakresie wynikają z późniejszego odchodzenia na emeryturę. Starsi od przeciętnej są też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych – co czwarty z nich ma ponad 55 lat.

W szkołach podstawowych i gimnazjach osoby w tym wieku stanowią około 10 proc. kadry, a więc jest ich dwa i pół razy mniej. Staż pracy pedagogicznej rozkłada się analogicznie do stażu pracy ogółem.

Większość dyrektorów (83 proc.) - jak zaznacza zaznacza Szymon Więsław - objęła funkcję w wyniku konkursu, co siódmemu (14 proc.) powierzono stanowisko, a 3 proc. dyrektorów powołano na nie. Konkursy dominują w miastach, a ich odsetek maleje wraz ze zmniejszaniem się miejscowości z 89 proc. w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców do 81 proc. na wsi.

Dla ponad połowy dyrektorów pełniona funkcja jest pierwszą funkcją kierowniczą w życiu. Co drugi bowiem dyrektor przed objęciem funkcji nie był ani dyrektorem w innej szkole, ani nawet wicedyrektorem w tej, którą aktualnie kieruje.

Funkcję zastępcy lub inną funkcję kierowniczą w oświacie pełniło wcześniej tylko niecałe 30 proc. obecnych dyrektorów. Jedynie pojedyncze osoby przed objęciem funkcji pracowały poza oświatą, w organie prowadzącym lub kuratorium. Im jednak wyższy etap kształcenia, tym bogatsze doświadczenie zawodowe ma dyrektor pełniący funkcję.

W przedszkolach aż 74 proc. dyrektorów rozpoczęło swą karierę kierowniczą w placówce, którą obecnie zarządzają, natomiast w szkołach zawodowych odsetek osób bez doświadczenia kierowniczego wynosi tylko 31 procent.

Jak wynika z raportu tydzień pracy połowy dyrektorów trwa od poniedziałku do piątku, co trzeci (30 proc.) twierdzi, że musi często być w szkole w soboty, a co piąty, że również w niedziele. Pięciodniowy tydzień pracy mają najczęściej dyrektorzy przedszkoli (64 proc.) i placówek wsparcia (72 proc.).

W weekendy częściej natomiast pracują dyrektorzy szkół zawodowych (56 proc.) oraz szkół i placówek niesklasyfikowanych gdzie indziej. Zwykle jednak za pracę w weekend dyrektor nie otrzymuje dodatkowego dnia wolnego - podaje Więsław.





REKLAMA




×
KOMENTARZE (9)

 • wawa, 2012-01-13 20:48:57

  Do Ryszarda w takiej firmie jak Sejm i Senat . Bo oni uważają te instytucje jako prywatne folwarki a nie instytucje budżetowe .
 • aga072, 2012-01-13 16:55:06

  Lura, a w którym miejscu artykułu widzisz ten brutalny atak na polską oświatę?
 • Lura, 2012-01-13 10:41:39

  To kolejny brutalny atak na polską oświatę w wykonaniu ludzi, którzy mieli do szkoły od górkę.