PARTNER PORTALU
  • BGK

Innowacje w zarządzaniu publicznym

  • GK    9 lipca 2013 - 17:42
Innowacje w zarządzaniu publicznym

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do zadania „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego” w projekcie systemowego wsparcia zarządzania w samorządach.
Od 10 lipca do 5 sierpnia 2013 r. trwać będzie rekrutacja do zadania „Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego w ramach projektu systemowe wsparcie procesów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego".

Wsparciem objętych zostanie 16 jednostek samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych.

Jak informuje resort administracji i cyfryzacji, z uwagi na charakter zadania preferowane będą samorządy średniej wielkości (liczba ludności od 10 tys. do 30 tys. osób).

Jednostki samorządu terytorialnego, które wezmą udział w projekcie mogą liczyć na opracowanie innowacyjnych rozwiązań wybranych problemów wspólnot lokalnych w ramach Living Lab, np. budżet obywatelski, innowacyjne formy współpracy z sektorem prywatnym, społecznym, non-profit i z mieszkańcami.

Program przewiduje też ocenę kosztów i korzyści rekomendowanych rozwiązań.

Jednostki objęte wsparciem nie będą ponosiły żadnych kosztów funkcjonowania Living Lab, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Samorząd zgłasza się do udziału w zadaniu przez wypełnienie załącznika nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - deklaracji uczestnictwa urzędu i przesłanie go w formie skanu na adres zarzadzaniejst@mac.gov.pl;

Potem lider projektu wysyła zwrotnego linka do elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do tych jednostek, które dokonały zgłoszenia chęci udziału w zadaniu.

Na podstawie rejestru prawidłowych zgłoszeń wybranych zostanie 16 samorządów, które zostaną objęte wsparciem. Lista zakwalifikowanych jednostek zostanie ogłoszona na stronie internetowej lidera - www.administracja.mac.gov.pl.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe korzyści z udziału w zadaniu to usprawnienie funkcjonowania jednostek przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą przynieść, np. skrócenie czasu realizacji procedur decyzyjnych czy zmniejszenie liczby decyzji wymagających ponownego rozpatrzenia oraz wzmocnienie wizerunku urzędu;

Równie istotnym efektem realizacji zadania jest m.in. upowszechnienie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w ramach konferencji, prezentujących przykłady dobrych praktyk w dziedzinie innowacji oraz włączenie jednostki w międzynarodowe działania innowacyjne dedykowane samorządom.

Terminem Laboratorium Innowacji (Living Lab) określa się metodykę działań badawczo- wdrożeniowych o charakterze innowacyjnym. W ramach Living Lab innowacje technologiczne i procesowe są opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych.

Innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy interdyscyplinarnych zespołów roboczych są wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane. Proces wdrożenia ma dowodzić skuteczności i efektywności zaproponowanych rozwiązań.

Informacje dotyczące udanych wdrożeń gromadzone są w postaci bazy danych, która może stanowić cenny zasób dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań dedykowanych JST.

Cechą charakterystyczną Living Lab jest także to, że jest ono utożsamiane z miejscem tworzenia innowacji. Najczęściej jest to obszar wyodrębniony administracyjnie lub funkcjonalnie, gdzie opracowuje się innowacyjne rozwiązania w sferze technologicznej, społecznej, ekonomicznej czy środowiskowej.

Najczęściej jest to obszar jednostki terytorialnej, obszar o szczególnych walorach środowiskowych, specjalna strefa ekonomiczna, itp. Z punktu widzenia użyteczności ważne jest, aby proponowane rozwiązania nie miały radykalnego charakteru, destrukcyjnie wpływającego na ciągłość lokalnych działań, natomiast mają one przynosić widoczną zmianę, która nie pozwala zachować dotychczasowej rutyny działania.

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji udzielane są również pod numerami telefonów: 22 556-84-89, 22 245-58-79, lub pod adresem email: zarzadzaniejst@mac.gov.pl.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 12 sierpnia br. na stronie www.administracja.mac.gov.pl.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami można znaleźć tutaj.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.