PARTNER PORTALU
  • BGK

Inspekcja pracy w starostwie

  • GK    21 czerwca 2013 - 10:44
Inspekcja pracy w starostwie

Starosta posiadający wystąpienie inspektora pracy zobowiązany jest przekazać pracownikowi jego kopię.
Pracownik wyrokiem sądu został przywrócony do pracy. Na jego wniosek Państwowa Inspekcja Pracy dwukrotnie przeprowadziła w starostwie kontrolę w zakresie wykonania przez pracodawcę wyroku sądu o przywrócenie do pracy.

Inspektor pracy wystąpił o wykonanie w pełnym zakresie wyroku sądowego. Postanowienie sądu zostało wykonane.

Państwowa Inspekcja Pracy poinformowała pracownika o sposobie załatwienia sprawy. Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o przekazanie informacji publicznej tj. kopii wystąpienia inspektora pracy.

Do ministerstwa administracji i cyfryzacji dotarło pytanie, czy wystąpienie inspektora pracy stanowi informację publiczną i pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi jego kopię w terminie określonym w art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jak przypomina resort, za informację publiczną uważa się każdą wiadomość wytworzoną lub odnoszoną do władz publicznych, a także wytworzoną lub odnoszoną do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państw.

Do tego zbioru należą też: treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą, treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich, i są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą wprost od nich.

Dlatego starosta jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępnienia informacji publicznej.

Wystąpienie inspektora pracy wydane na podstawie art. 11 pkt 8 upip niewątpliwie jest dokumentem urzędowym, o którym mowa w art. 6 ust. 2 udip podlegającym udostępnieniu w trybie udip.

Starosta posiadający dokument urzędowy - wystąpienie inspektora pracy zobowiązany jest przekazać pracownikowi jego kopię w terminie określonym w przepisie art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.