PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak doskonalą się samorządy

  • GK    9 października 2012 - 10:22
Jak doskonalą się samorządy

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamierza zbadać, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu blisko jednej czwartej urzędów administracji samorządowej, dzięki finansowanym z programu kapitał ludzi projektom doskonalącym ich pracę.
W ostatnich latach, dzięki programowi kapitał ludzki, udało się zrealizować wiele ciekawych projektów doskonalących funkcjonowanie urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Większość projektów konkursowych z lat 2008 i 2009 już się zakończyła. Dlatego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zamierza zbadać, jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu blisko jednej czwartej urzędów administracji samorządowej.

Temu celowi służy uruchomiona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ewaluacja. Jej celem nie jest sprawdzanie prawidłowości formalnej lub finansowej realizowanych projektów, bo temu służy kontrola, ale wnikliwa analiza osiągniętych efektów.

– Oceniamy zatem nie po to, aby dowiedzieć się jak było, ale przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, co i jak należy zmienić, aby udoskonalić wsparcie, jakie samorządom oferuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – informuje resort.

Zakończone projekty konkursowe z lat 2008 i 2009 dobrze kwalifikują się do tego celu. Ewaluacji poddanych zostanie 106 projektów (ponad 600 JST), co w dużej mierze pozwoli ocenić osiągnięte już efekty wsparcia udzielanego w ramach programu kapitał ludzki.

Instytut Badawczy ProPublicum już przygotowuje się do realizacji badania ankietowego samorządów, które zakończyły wdrażanie swoich projektów. Zebrany w ten sposób materiał, wsparty wnioskami z analizy m.in. danych statystycznych i wywiadów pogłębionych z wybranymi przedstawicielami samorządów, będzie stanowił podstawę do sformułowania wniosków i rekomendacji, służących optymalizacji metod i kierunków, w jakich powinny doskonalić się samorządy w kolejnym okresie programowania.

Badanie będzie realizowane począwszy od 8 października br. techniką ankiety internetowej. Samorządy zakwalifikowane do badania mogą sprawdzić listę jednostek wyłonionych do badania (lista w dziale multimedia).

Wyniki badania w postaci raportu ewaluacyjnego zostaną opublikowane pod koniec grudnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.