PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak dyrektor to na etacie

  • AW    16 stycznia 2012 - 17:54
Jak dyrektor to na etacie

Standardem zatrudnienia dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest etat nauczycielski na podstawie mianowania. Inne formy zatrudnienia wykorzystywane są w wyjątkowych przypadkach - wynika z raportu Instytut Badań w Oświacie.
Szymon Więsław, autor raportu "Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych" (cały raport mozna znaleźć tu) pisze, iż niemal wszyscy dyrektorzy (99 proc.) zatrudnieni są na podstawie przepisów Karty Nauczyciela. W grupie tej przeważają nauczyciele mianowani (85 proc. wszystkich dyrektorów). Pozostałe osoby to nauczyciele, z którymi zawarto umowę na czas nieokreślony (13 proc.) lub określony (1 proc.). Dyrektorzy zatrudnieni w oparciu o przepisy innych ustaw stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich dyrektorów.

Z analizy sposóbu zatrudniania dyrektorów wynika, że procent dyrektorów zatrudnionych na czas nieokreślony zależy od typu i lokalizacji szkoły/placówki.

Największy odsetek stanowią w placówkach oświatowych (19 proc.), najmniejszy (9 proc.) w liceach ogólnokształcących. W taki sposób, nieznacznie częściej (14 proc.), są też zatrudniani dyrektorzy samodzielnych szkół podstawowych i przedszkoli. W przypadku szkół zawodowych oraz niesklasyfikowanych wcześniej szkół i placówek oświatowych jest też więcej dyrektorów zatrudnionych na czas określony. W placówkach oświatowych stanowią aż 5 proc. wszystkich
dyrektorów.

Odsetek dyrektorów zatrudnionych na czas określony rośnie też wraz ze zmniejszaniem się miejscowości i wynosi 9 proc. w miastach, 15 proc. w gminach miejskich i miejsko-wiejskich, 16 proc.w powiatach ziemskich.

Na czas określony częściej niż przeciętnie zatrudniani są dyrektorzy w jednostkach prowadzonych przez województwa samorządowe i powiaty ziemskie.

Duże różnice występują też pomiędzy województwami. W województwie świętokrzyskim aż 21 proc. dyrektorów zatrudnionych jest na czas nieokreślony, natomiast na Podlasiu i Śląsku odsetek ten wynosi 9 proc.

Na sposób zatrudnienia dyrektora istotny wpływ ma jego staż pracy. Najmłodsi, a więc ci o stażu do 10 lat, są niemal dwukrotnie częściej (24 proc.) niż przeciętna zatrudniani na podstawie umowy na czas określony. W grupie tej zdecydowanie częściej (8 proc.) zawierane są też umowy na czas określony, a także stosowane inne formy zatrudnienia.
Odsetek zatrudnionych na podstawie mianowania nieznacznie maleje (do 82 proc.) w grupie najstarszych dyrektorów - tych, których staż pracy wynosi ponad 40 lat.

Czytaj też: Ile zarabia dyrektor szkoły

Badanie na których oparto raport zrealizowane zostało w ramach projektu Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, przeprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.