PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak wyglądają portfele radnych miejskich?

  • Gazeta Żywiecka (Tomasz Matlakiewicz)    4 lipca 2013 - 12:17
Jak wyglądają portfele radnych miejskich?

Zaglądamy do portfeli radnym miejskim w Żywcu i publikujemy ich dochody za 2012 rok. Zestawienie sporządziliśmy na podstawie ich oświadczeń majątkowych.
Skoncentrowaliśmy się jedynie na dochodach radnych. Publikujemy je w kolejności malejącej. Na ogół, poza nielicznymi przypadkami, udało nam się ustalić jakie dochody radni uzyskali i z jakich źródeł. W tym roku zwróciliśmy uwagę również na dodatkowy element.

W nawiasie umieściliśmy łączną wysokość dochodów osiągniętych w 2011 roku. To pozwoliło nam ocenić, którzy z radnych zwiększyli swój roczny dochód, a którym z kolei się pogorszyło.

Jakie wnioski? Mimo kryzysu nie jest tak źle. U 17 radnych dochód w ciągu roku uległ dalszemu wzrostowi. Mniejsze dochody zanotowało natomiast 7 radnych. Jeśli jednak porównać łączne dochody wszystkich radnych jakie uzyskali w poszczególnych latach różnica będzie już nieznaczna.

Łączna przybliżona suma dochodów jakie radni uzyskali w 2012 roku wynosi 2 038 tys. zł. i jest tylko nieznanie wyższa niż rok wcześniej (2 014 tys. zł). Podane poniżej kwoty, o ile nie zaznaczono inaczej, są kwotami brutto.

Antoni Szlagor 226,1 tys. zł (285,4 tys.)

W skład ubiegłorocznych dochodów burmistrza Antoniego Szlagora weszły: pensja burmistrza - 158,8 tys. zł, dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń własnych - 46,5 tys. zł, diety przewodniczącego rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej GRONIE - 16,9 tys. zł, zapłata za sporządzenie opinii biegłego dla Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej - 382 zł, opłacenie szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy - 450 zł, oraz dywidenda z udziałów w spółce Beskidzka Telewizja Kablowa „BESTKABEL" w wys. 2,4 tys. zł i dochód z akcji TP S.A. w wys. 700 zł.

Małgorzata Bieszczad 196,5 tys. zł (157,5 tys.)

Pani burmistrz w ubiegłym roku zarobiła z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta 196,2 tys zł brutto. W tej kwocie jest również nagroda jubileuszowa (25,2 tys. zł). Dodatkowo 370 zł Małgorzata Bieszczad zadeklarowała jako dochód z tytułu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Żywcu.

Marek Czul 164,4 tys. zł (147,9 tys.)

161 tys. zł zarobił burmistrz Marek Czul w ubiegłym roku z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Dodatkowy dochód to 467 zł z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Robert Brączek  136,9 tys. zł (107,3 tys.)

Dzięki własnej jednoosobowej działalności gospodarczej (handlowo-usługowo-prawnej) radny zarobił w ubiegłym roku 99,9 tys zł. Oprócz tego z tytułu umowy o pracę (doradca prawny w prywatnej firmie) radny uzyskał dochody w wys. 16,6 tys. zł, jako członek rady nadzorczej SM Gronie - 11 tys. zł oraz w postaci diet radnego - 9,4 tys. zł.

Adam Zoń 131,7 tys. zł (102,9 tys.)

Na ubiegłoroczne dochody radnego złożyły się: wynagrodzenie dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu - 111,6 tys. zł, „działalność wykonywana osobiście" (radny nie precyzuje w oświadczeniu o jaką działalność chodzi) - 5 tys. zł, inne źródła (radny nie precyzuje jakie) - 6,5 tys. zł oraz diety radnego 8,6 tys. zł.

Adam Jurasz 110 tys. zł (98,8 tys.)

Radny w ubiegłym roku zarobił 33,9 tys. zł z tytułu umowy o pracę. Na dodatkowe dochody radnego złożyły się świadczenia sportowe (30,6 tys. zł), renta + dodatek pielęgnacyjny 7,8 tys. zł, dochód z tytułu umowy zlecenia - 3,1 tys. zł, dieta radnego - 9,6 tys. zł oraz spadek - 25 tys. zł (netto).KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2013-07-08 09:51:58

    Wszyscy chcielibyśmy Mieć takie pobory, Jakie " Kasta Radnych " Miała do tej pory.