PARTNER PORTALU
  • BGK

Jaki jest popyt na pracę

  • GK    27 czerwca 2013 - 10:48

Najwięcej nowych miejsc pracy w I kwartale 2013 r. było w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Natomiast najmniej utworzono ich w woj. podlaskim i opolskim.
Wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego „Popyt na pracę w I kwartale 2013 r." są reprezentatywne dla 606,2 tys. jednostek, z czego 12,3 proc. z nich należało do sektora publicznego, a 87,7 proc. do sektora prywatnego. 9,3 proc. podmiotów były to jednostki duże, 23,1 proc. średnie, a 67,6 proc. małe.

Czytaj też: Jakich zawodów brakuje na rynku pracy?

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu I kwartału 2013 r. wyniosła 10761,0 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (68,7 proc.).

Tabele i wykresy prezentujące szczegółowe dane publikujemy w galerii.

W ogólnej liczbie pracujących największą grupę stanowili specjaliści - 22,0 proc. (w głównej mierze specjaliści szkolnictwa), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 15,5 proc. (najczęściej robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni) oraz pracownicy biurowi - 13,1 proc. (przede wszystkim pracownicy obsługi klienta), a także pracownicy usług i sprzedawcy - 13,1 proc. (głównie sprzedawcy i pokrewni).

Na ogólną liczbę 606,2 tys. podmiotów, 18,4 tys., tj. 3,0 proc. dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 14,0 proc. to jednostki sektora publicznego, a 86,0 proc. jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.

Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2013 r. wynosiła 44,3 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (83,9 proc.) i w jednostkach dużych (49,8 proc.).

Jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały robotników przemysłowych i rzemieślników (22,0 proc.), specjalistów (23,8 proc.), pracowników usług i sprzedawców (11,0 proc.), a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń (14,2 proc.), głównie kierowców i operatorów pojazdów.

Największą liczbą ofert pracy dysponował region centralny (33,3 proc. ogółu wolnych miejsc pracy, głównie woj. mazowieckie), a najskromniejszą ofertą - region wschodni (7,6 proc.), w tym najmniejszą w woj. podlaskim.

W I kwartale 2013 r. powstało 156,1 tys. nowych miejsc pracy, z tego 9,1 proc. w sektorze publicznym, a 90,9 proc. w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w podmiotach małych (40,9 proc.).

Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w zanotowano w woj. mazowieckim - 27,2 tys., a także śląskim - 21,2 tys., wielkopolskim - 19,3 tys., dolnośląskim - 14,4 tys. oraz pomorskim - 9,7 tys. Natomiast najmniej miejsc pracy utworzono w woj. podlaskim - 1,9 tys. oraz w woj. opolskim - 2,2 tys.

W końcu I kwartału 2013 r. nie obsadzone było jeszcze 11,1 tys., tj. 7,1 proc. nowo utworzonych miejsc pracy.

Nowo utworzone wolne miejsca pracy przeznaczone były dla pracowników ze wszystkich tzw. wielkich grup zawodowych, a przede wszystkim dla specjalistów, robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców oraz techników i innego średniego personelu.

Największa liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy obserwowana była w jednostkach dużych (50,1 proc.), głównie sektora prywatnego (88,8 proc.).

W I kwartale 2013 r. zlikwidowano 115,8 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (91,1 proc.) oraz jednostkach dużych (36,8 proc.).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.