Jedno miejsce pracy w uzdrowisku daje aż pięć wokół

• Uzdrowiska już dawno przestały kojarzyć się tylko z leczeniem i rehabilitacją. To także profilaktyka, rekreacja, wypoczynek.
• Każda z tych dziedzin kreuje nowe miejsca pracy.
• Ale status uzdrowiska niesie dla samorządu także pewne ograniczenia formalno-prawne.
Jedno miejsce pracy w uzdrowisku daje aż pięć wokół
Polska posiada 45 uzdrowisk, ich oferta jest bardzo różnorodna. (fot. SGU RP)

Polska posiada 45 uzdrowisk statutowych i wiele miejscowości o walorach potencjalnie uzdrowiskowych. Ich znaczenie wzrasta i to nie tylko w systemie służby zdrowia, ale dla całej gospodarki.

Kuracjusze napędzają gospodarkę

Jak wylicza Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny - jedno miejsce pracy w przemyśle daje jedno miejsce w pracy w otoczeniu, zaś w przypadku uzdrowisk przelicznik ten jest sześciokrotnie wyższy.

- W uzdrowisku jedno miejsce pracy daje aż sześć miejsc pracy w otoczeniu (gastronomia, handel, usługi) – wylicza Golba. - Uzdrowiska stając się wielofunkcyjnymi centrami zdrowia, turystyki, rekreacji, sportu i kultury są doskonałymi stymulatorami lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego - dodaje.

Samorządy zdają sobie sprawę z tego, że kuracjusze, ale też turyści mają coraz wyższe wymagania. By im sprostać potrzebne są inwestycje. Dla przykładu uzdrowiska w Rymanowie-Zdroju i Horyńcu-Zdroju przeznaczą na inwestycje łącznie ponad 18 mln zł. Pieniądze zostaną wydane m.in. na termomodernizację obiektów sanatoryjnych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Źródło: SGU RP na podstawie danych z gmin uzdrowiskowych
Źródło: SGU RP na podstawie danych z gmin uzdrowiskowych

Korzyści z tytułu posiadania statusu uzdrowiska jest więcej: prawo pobierania opłaty uzdrowiskowej na całym obszarze uzdrowiska, prawo do subwencji uzdrowiskowej, dodatkowe punkty dla wniosków w przypadku sięgania po środki na ochronę środowiska naturalnego, prawo do korzystania z wydzielonych środków unijnych na uzdrowiska, w programach rozwoju regionalnego, podatki od nieruchomości.

Źródło: SGU RP na podstawie danych z gmin uzdrowiskowych
Źródło: SGU RP na podstawie danych z gmin uzdrowiskowych

 

Status uzdrowiska zobowiązuje 

Bycie uzdrowiskiem to z drugiej strony jednak też niedogodności, jak: ograniczenia w rozwoju gospodarczym na obszarze uzdrowiska (reżim publiczno-prawny), liczne obszary ochronne (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary górnicze), co wiąże się z ograniczeniami inwestycyjnymi.

Czytaj też: Subwencja ekologiczna: Gminy dostaną zwrot utraconych dochodów za tereny chronione?

Gminy muszą też spełniać kosztowne wymagania środowiskowe i wymagania uzdrowiskowe. - Chodzi o posiadanie niezbędnej infrastruktury uzdrowiskowej i rekreacyjnej – tłumaczy Golba.

Do tego uzdrowiska czeka weryfikacja świadectw potwierdzających właściwości lecznicze klimatu na obszarze uzdrowisk. Co dziesięć lat każda gmina uzdrowiskowa musi przedstawić ministrowi zdrowia potwierdzenia tzw. operatem uzdrowiskowy, czy spełnia wymogi środowiskowe, a dokładnie czy nadal ma właściwości lecznicze klimatu. Ostatnio taką weryfikacja miała miejsce w 2008 r.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE