Jeremie 2: Wsparcie dla MŚP i osób poszukujących pracy na Pomorzu Zachodnim

• Wsparcie dla ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzenie co najmniej 1100 miejsc pracy to zakładane efekty powołania Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.
• W poniedziałek, 21 listopada, marszałek województwa Olgierd Geblewicz wraz z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisali umowę, na mocy której Bank Gospodarstwa Krajowego obejmie funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.
• Wyłoniony podmiot będzie zarządzać kwotą blisko 400 mln zł ze środków RPO WZ 2014-2020.
Jeremie 2: Wsparcie dla MŚP i osób poszukujących pracy na Pomorzu Zachodnim
Wsparciem mają być objęci m.in. przedsiębiorcy z zachodniopomorskich firm. (fot. pixabay)

Projekt Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2 jest kontynuacją dobrze przyjętej w poprzedniej perspektywie finansowej Inicjatywy Jeremie. Przypomnijmy, że tylko tej pory 5,5 tys. zachodniopomorskich firm skorzystało z pożyczek, poręczeń bądź było przedmiotem wejścia kapitałowego z tego źródła, a liczba ta wciąż rośnie.

– Ta perspektywa finansowa to jeszcze mocniejsze położenie akcentów na narzędzia zwrotne. Województwo Zachodniopomorskie ma już swoje doświadczenia z poprzedniej perspektywy i pulę środków, która po wykorzystaniu przez przedsiębiorców powróciła do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie jest to kwota 430 mln zł. Do tej pory z tych środków zostało wspartych 5,5 tys. projektów i inicjatyw – mówił na konferencji prasowej Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierd Geblewicz.

– Dziś, dzięki umowie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, do dyspozycji potencjalnych beneficjentów, a więc zachodniopomorskich przedsiębiorców oddajemy kolejne 400 mln zł. Można powiedzieć, że w następnych latach blisko miliard złotych zostanie przeznaczony na wsparcie zachodniopomorskiej przedsiębiorczości – wyjaśniał marszałek Geblewicz i dodał, że dzięki podpisanej dziś umowie zwiększą się wskaźniki dotyczące implementacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

– Cieszę się, że możemy zaoferować kompleksową ofertę dla przedsiębiorców, nie tylko przez dotacje, ale i instrumenty zwrotne. To ważny dzień dla zachodniopomorskiej przedsiębiorczości i gospodarki – zaznaczył wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje dokument do podpisu Przemysławowi Cieszyńskiemu, członkowi Zarządu BGK. (fot. wzp.pl)
Marszałek Olgierd Geblewicz przekazuje dokument do podpisu Przemysławowi Cieszyńskiemu, członkowi Zarządu BGK. (fot. wzp.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy (MFF) i będzie zarządzać środkami Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonymi na wdrażanie zwrotnych instrumentów finansowych w kwocie 397 991 330 zł. Nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy jest to, że nie tylko przedsiębiorcy skorzystają z pomocy, ale też osoby bezrobotne oraz do tej pory bierne zawodowo. Szansę na wsparcie otrzymają osoby po 29. roku życia, w szczególności w wieku 50 lat i więcej, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni czy osoby o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo osoby te objęte zostaną bezpłatnym wsparciem doradczo-eksperckim.

– Zakładamy, że do końca 2023 roku blisko 980 osób będzie mogło skorzystać z tych pieniędzy, otwierając własną firmę, szukać własnego miejsca na rynku. Odwołując się dotychczasowych doświadczeń przewidujemy i zakładamy, że oprócz osób, które założą własną działalność, tworzone będą kolejne miejsca pracy ze środków EFS. W ramach instrumentów zwrotnych powinno powstać 1100 miejsc pracy – wyjaśniał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda.

– Po realizacji poprzedniej perspektywy finansowej jestem spokojny o dobrą współpracę z Województwem Zachodniopomorskim – zwrócił uwagę Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysław Cieszyński. – Wszyscy pośrednicy wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego będą udzielać wsparcia również przy złożeniu aplikacji. Oferowane oprocentowanie nie będzie przekraczać kilku procent w skali całego finansowania – dodaje dyrektor Zarządzający w Banku Gospodarstwa Krajowego Patrycja Wolińska-Bartkiewicz.

Kiedy pierwsze pożyczki?

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dostępne będą po wyborze przez Bank Gospodarstwa Krajowego pośredników finansowych. Pośrednicy zostaną wybrani w drodze postępowania przetargowego.
Informacje o możliwości skorzystania z funduszów poprzedzone będą kampanią przeprowadzoną przez BGK oraz pośredników finansowych. O tym jak skorzystać z pomocy dowiemy się też w urzędach pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE