PARTNER PORTALU
 • BGK

Kiedy urzędnik musi odbyć służbę przygotowawczą?

 • AT    11 grudnia 2013 - 19:27
Kiedy urzędnik musi odbyć służbę przygotowawczą?

Czy pracownik, który przepracował w kilka lat w urzędach administracji publicznej musi odbyć służbę przygotowawczą?
Do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wpłynęło pytanie czy w świetle art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązek odbycia służby przygotowawczej ma pracownik, który przed zatrudnieniem w urzędzie (wyłoniony w trybie konkursu) przepracował w urzędach administracji publicznej 5 lat, ale przed 2008 rokiem (przed wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o pracownikach samorządowych), później - przez 5 lat - pracował w innych jednostkach, po czym został zatrudniony w naszym urzędzie?

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust. 2, rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

- W świetle tego przepisu, w literaturze przedmiotu prezentowana jest wykładnia, zgodnie z którą „tak sformułowana definicja osoby podejmującej pracę po raz pierwszy powoduje, że wieloletni urzędnik służby cywilnej oraz wieloletni pracownik samorządowy, jeśli nie odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, będą się zaliczali do grona osób podejmujących pracę po raz pierwszy” - informuje dr Monika Latos–Miłkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W opinii ekspertki jednakże brzmienie przepisu uzasadnia odmienną wykładnię. Art. 16 ust. 3 wskazuje negatywne przesłanki, których spełnienie powoduje, że dana osoba jest uznawana za podejmującą pracę po raz pierwszy.

- Jest to przesłanka braku stażu pracy w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (zatrudnienie na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy) i nieodbycie służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym. Obie przesłanki muszą być spełnione łącznie, na co wskazuje wyraźnie posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem „i” (koniunkcja) - tłumaczy Latos–Miłkowska.

Z tego należy wnosić, że niespełnienie którejkolwiek z tych przesłanek powoduje, że dana osoba nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy. Ujmując zagadnienie od strony pozytywnej, oznacza to, że jeżeli dana osoba posiada wskazany w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych staż pracy, wówczas nie może być traktowana jako osoba podejmująca pracę po raz pierwszy.
 
- Z treści pytania wynika Osoba, która wygrała konkurs, przez 5 lat była zatrudniona w urzędach administracji publicznej. Niestety w pytaniu nie sprecyzowano jakie były to urzędy, oraz na podstawie jakich umów osoba ta była zatrudniana. Jeżeli były to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, i była to umowa o pracę na czas nieokreślony (niezależnie od tego jak długo trwała) albo umowa o pracę na czas określony trwająca co najmniej 6 miesięcy, to należy uznać, że osoba ta nie jest osobą podejmującą pracę po raz pierwszy. Nie spełnia bowiem przesłanek, o których mowa w art. 16 ust. 3, które definiują osobę podejmującą pracę po raz pierwszy- wyjasnia ekspertka.

Jak dodaje nie ma natomiast znaczenia okoliczność, że staż ten został nabyty już jakiś czas temu i został przerwany zatrudnieniem w innych jednostkach. Przepis art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych nie wymaga aby staż ten był nieprzerwany, jest mowa jedynie o wcześniejszym zatrudnieniu.

- Należy również zastrzec, że nie można również wykluczyć interpretacji, iż przesłanka nieodbycia służby przygotowawczej o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych występuje w koniunkcji jedynie z przesłanką braku zatrudnienia na czas określony trwający co najmniej 6 miesięcy, nie zmienia to jednak oceny sytuacji w omawianym stanie faktycznym - wyjaśnia.

Szczegóły zobacz tutaj. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • aaaaaaaaaaaaa, 2015-08-06 12:37:07

  Do MS: zalezy od szefa
 • MS, 2015-07-08 16:58:23

  Jestem pracownikiem Urzędu Gminy. Wcześniej byłam zatrudniona w tym samym urzędzie przez ponad rok na zastępstwo. W drodze konkursu zostałam zatrudniona na inne stanowisko. Rozumiem, iż wobec zaistniałej sytuacji jestem zwolniona ze służby przygotowawczej ale czy z egzaminu też?
 • Jacek, 2014-04-24 12:14:23

  Czy pracownik zatrudniony w JST od 5 lat na czas nieokreślony jako Pomoc administracyjna, który wystartował w konkursie na stanowisko inspektora i ten konkurs wygrał, będzie przy zatrudnieniu traktowany, jako że podejmuje pierwszą pracę, czy nie?