PARTNER PORTALU
  • BGK

Konsultacje wytycznych dla projektów powiatowych urzędów pracy

  • bad    13 maja 2014 - 17:09

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.
W Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego został opracowany projekt wytycznych horyzontalnych pt. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dokument określa zasady realizacji projektów przez powiatowe urzędy pracy w perspektywie finansowej 2014-2020, dla których jedynym źródłem finansowania będą środki Funduszu Pracy. Przedmiotowe wytyczne, po zatwierdzeniu przez ministra ds. rozwoju regionalnego, będą obowiązywały w 16 regionalnych programach operacyjnych oraz w programie krajowym Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Decyzja o kontynuacji projektów realizowanych przez powiatowe urzędy (PUP) finansowanych ze środków Funduszu Pracy w okresie programowania 2014-2020 jest wynikiem pozytywnych doświadczeń z realizacji tego typu projektów w poprzednich perspektywach finansowych. Jednocześnie, na spotkaniach Zespołu ds. wypracowania koncepcji realizacji projektów PUP współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 wypracowano uproszczenia zasad obowiązujących dotychczas w PO KL.

Zakłada się zatem, że realizacja projektów w zakresie aktywnej polityki rynku pracy w perspektywie finansowej 2014-2020 będzie odbywać się na zasadach znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przy wykorzystaniu dobrych praktyk Programu Kapitał Ludzki oraz uproszczeń wypracowanych w toku konsultacji z udziałem przedstawicieli wszystkich szczebli wdrażania wyżej wymienionego rodzaju projektów, tj. powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, urzędów marszałkowskich, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Uwagi do Wytycznych należy zgłaszać w terminie do 30 maja 2014 r. - wyłącznie na załączonym formularzu - na adres mailowy magdalena.chalot@mir.gov.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.