PARTNER PORTALU
 • BGK

Krewni zatrudnieni w gminie nie mogą sobie podlegać

 • Przegląd prasy/Dziennik Gazeta Prawna    18 sierpnia 2011 - 06:42
Krewni zatrudnieni w gminie nie mogą sobie podlegać

W urzędach samorządowych obowiązuje zakaz zatrudniania małżonków, osób spokrewnionych czy przysposobionych, gdy pozostawaliby oni w bezpośredniej podległości służbowej.
Pracownica jest kierownikiem referatu promocji urzędu gminy, której wójtem został jej mąż. Powstała więc między nimi bezpośrednia zależność służbowa. W celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem pracodawca rozwiązał stosunek pracy z pracownicą będącą członkiem jego rodziny – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) między określonymi osobami zatrudnionymi w instytucjach samorządowych nie może istnieć bezpośrednia podległość służbowa.

Zakaz ten dotyczy małżonków, osób pozostających ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie (tj. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki) lub powinowactwa pierwszego stopnia (tj. synowa, zięć, teściowie). Ponadto ograniczenie to dotyczy także osób pozostających w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wskazana podległość służbowa między powinowatymi lub spokrewnionymi urzędnikami występuje wówczas, gdy jeden jest bezpośrednim przełożonym drugiego. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że taka relacja służbowa istnieje także wtedy, gdy przełożony rozstrzyga o zakresie czynności i spraw załatwianych przez podwładnego.

Zaistniały stan bezpośredniej podległości służbowej między małżonkami jest niezgodny z przepisami i obowiązkiem pracodawcy (w tym przypadku wójta gminy) jest jego zmiana. Może tego dokonać przenosząc podległą mu, spokrewnioną z nim, osobę na inne stanowisko (na którym nie będzie występował element takiej zależności służbowej) albo rozwiązując z nią stosunek pracy – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • syn, 2011-08-18 23:25:32

  Bo -nie uznaje synowej. Paskuda jeden!
 • Gość, 2011-08-18 10:33:41

  Gość!
 • mieszkaniec, 2011-08-18 09:09:05

  A Wójt Bargłowa Kościelnego zatrudnił na stanowisko kierownika GOPS synową i mówi, ze jest wszystko OK.