PARTNER PORTALU
  • BGK

Kujawsko-pomorskie: pierwsze pieniądze nowego RPO uruchomione

  • bad    14 września 2015 - 16:12
Kujawsko-pomorskie: pierwsze pieniądze nowego RPO uruchomione
Ze środków RPO wsparcie dostanie 5 tysięcy osób. Fot. Jacek Smarz

Wojewódzki Urząd Pracy rozdysponował (w trybie pozakonkursowym) pierwsze środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
W myśl podpisanych z dwudziestoma powiatowymi urzędami pracy umów o dofinansowanie, na miękkie projekty tych instytucji oraz rozdzielane za ich pośrednictwem dotacje dla bezrobotnych na pierwszy samodzielny biznes przeznaczamy blisko 54 miliony złotych. 

Chodzi o pulę 8. osi priorytetowej RPOWKP, przeznaczoną na aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. Zaproszenie do składania wniosków adresowaliśmy do wszystkich dwudziestu działających w naszym województwie powiatowych urzędów pracy.

Wsparcie młodych bezrobotnych

Mogły dotyczyć szeroko rozumianego wsparcia na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych (zarejestrowanych jako bezrobotni) powyżej 29. roku życia  – szkoleń, warsztatów, staży, reorientacji zawodowej, doradztwa dotyczącego ścieżki zatrudnienia, a także bezzwrotnych dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

- Realizatorzy będą w tej perspektywie finansowej rozliczani z przyjętych dla projektów wskaźników zatrudnienia – czyli realnych efektów, oznaczających pracę dla osób objętych pomocą. To ważne, bo każe podchodzić do tych spraw w sposób bardzo odpowiedzialny  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Łączna liczba objętych programami osób pozostających bez zatrudnienia przekracza 5 tysięcy. W grupie tej są długotrwale bezrobotni, 1 400 to poszukujący zatrudnienia w wieku 50 i więcej lat, blisko trzysta osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Co drugi uczestnik programów powinien w ich wyniku znaleźć pracę lub odnaleźć się w biznesie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • oczy widzą, 2015-09-16 09:28:48

    Znowu walka z bezrobotnymi za publiczne pieniądze. Jeśli ktoś chce wiedzieć jak funkcjonuje rynek pracy i publiczne instytucje rynku pracy niech zapozna się na miejscu jako pracownik w UK, Holandii i Niemiec. Walczą od 2004 roku za unijne pieniądze z bezrobociem a efekty wręcz odwrotne - emigracja... 3 milionów za chlebem, śmieciowe umowy i śmieciowe zarobki około miliona pracowników i dalej 2,5 mln osób bezrobotnych. Już lepiej i skutecznie byłoby rozdać te pieniądze ludziom ubogim, niepełnosprawnym - przynajmniej miejscowy rynek by sie ożywił. Skończmy z marnowaniem pieniędzy- niby unijne, ale i tak 95 % to my je finansujemy Fundusze Strukturalne.  rozwiń
  • artmetic ekonsulting, 2015-09-16 01:16:25

    Regionalne programy operacyjne - pomagamy przygotować wnioski o dofinansowanie i rozliczyć projekty: artmetic.pl