PARTNER PORTALU
  • BGK

Kuriozum: więcej zadań, a mniejsze diety

  • ŁK    29 listopada 2010 - 12:18
Kuriozum: więcej zadań, a mniejsze diety

W 90-tysięcznym mieście na prawach powiatu maksymalna wysokość diety jest o 10% niższa niż w 90-tysięcznym powiecie, pomimo tego iż faktycznie rada takiego miasta ma szerszy zakres kompetencji.
Jak przypomina Związek Powiatów Polskich (ZPP), jako zasada przy ustalaniu wynagrodzenia radnych, przyjęte zostało rozwiązanie, polegające na odwołaniu się do unormowań zamieszczonych w ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ to te unormowania będą brane pod uwagę w sytuacji dotyczącej ograniczeń radnego w związku z wykonywaniem mandatu itp. W tej sytuacji byłoby niezrozumiałym, aby jedna kwestia z zakresu wyznaczającej sytuację prawną radnego, w tego typu jednostkach, normowana była przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

- W praktyce oznacza to jednak, że przykładowo w 90-tysięcznym powiecie radny może otrzymywać dietę w wysokości do 85% maksymalnej wysokości diety, tymczasem w 90-tysięcznym mieście na prawach powiatu maksymalna wysokość diety jest o 10% niższa, pomimo tego iż faktycznie rada takiego miasta ma szerszy zakres kompetencji - czytamy w komentarzu ZPP.

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy lub powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego .

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy sprecyzowano, że diety mogą wynieść maksymalnie do:

1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

W przypadku radnych powiatowych obowiązuję rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, z godnie z którym radnemu powiatowemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców,
2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców.

W przypadku miast na prawach powiatu stosuje się stawki dla radnych gminy. Potwierdza to wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 września 2007 r. sygn. IV SA/Gl 581/07. W powołanym wyroku sąd szerzej wypowiedział się na temat kolizji przepisów ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym w odniesieniu do miasta na prawach powiatu.

Czytaj też:

Do samorządu po władzę i diety

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.