Kuriozum: więcej zadań, a mniejsze diety

W 90-tysięcznym mieście na prawach powiatu maksymalna wysokość diety jest o 10% niższa niż w 90-tysięcznym powiecie, pomimo tego iż faktycznie rada takiego miasta ma szerszy zakres kompetencji.
Kuriozum: więcej zadań, a mniejsze diety

Jak przypomina Związek Powiatów Polskich (ZPP), jako zasada przy ustalaniu wynagrodzenia radnych, przyjęte zostało rozwiązanie, polegające na odwołaniu się do unormowań zamieszczonych w ustawie o samorządzie gminnym, ponieważ to te unormowania będą brane pod uwagę w sytuacji dotyczącej ograniczeń radnego w związku z wykonywaniem mandatu itp. W tej sytuacji byłoby niezrozumiałym, aby jedna kwestia z zakresu wyznaczającej sytuację prawną radnego, w tego typu jednostkach, normowana była przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.

- W praktyce oznacza to jednak, że przykładowo w 90-tysięcznym powiecie radny może otrzymywać dietę w wysokości do 85% maksymalnej wysokości diety, tymczasem w 90-tysięcznym mieście na prawach powiatu maksymalna wysokość diety jest o 10% niższa, pomimo tego iż faktycznie rada takiego miasta ma szerszy zakres kompetencji - czytamy w komentarzu ZPP.

Wysokość diet przysługujących radnemu gminy lub powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego .

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy sprecyzowano, że diety mogą wynieść maksymalnie do:

1) 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
2) 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
3) 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

W przypadku radnych powiatowych obowiązuję rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, z godnie z którym radnemu powiatowemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do:

1) 100% maksymalnej wysokości diety w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców,
2) 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców,
3) 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców.

W przypadku miast na prawach powiatu stosuje się stawki dla radnych gminy. Potwierdza to wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 września 2007 r. sygn. IV SA/Gl 581/07. W powołanym wyroku sąd szerzej wypowiedział się na temat kolizji przepisów ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym w odniesieniu do miasta na prawach powiatu.

Czytaj też:

Do samorządu po władzę i diety

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE