PARTNER PORTALU
  • BGK

Liderzy zarządzania wyłonieni

  • GK    7 grudnia 2012 - 09:16
Liderzy zarządzania wyłonieni

Wybrani zostali laureaci szóstej edycji konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2012”.
Dąbrowa Górnicza, Poznań (w dwóch kategoriach), Warszawa, Wrocław, Częstochowa, Płońsk, Wolsztyn, Murowana Goślina, Baranów, Długosiodło, Majdan Królewski, powiat przasnyski i bocheński to zdobywcy pierwszego miejsca, laureaci tegorocznej, już szóstej edycji konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2012 - Usługi Techniczne".

Przyznano również wyróżnienia specjalne - „Lider liderów 2012" za kompleksowe działania w usługach technicznych, które otrzymały Urząd Miasta Poznania i Urząd Gminy w Długosiodle.

W tym roku dziedzinami konkursowymi były: gospodarka komunalna, komunalna gospodarka mieszkaniowa, lokalna gospodarka energetyczna i transport.

Celem konkursu jest poprawa jakości usług technicznych, świadczonych przez administrację samorządową. Wszystkie finałowe praktyki znajdą się w Bazie Dobrych Praktyk zamieszczonej, na cieszącej się wielką popularnością, jak pokazują statystki, stronie www.dobrepraktyki.pl.

Dotychczasowe doświadczenia z organizacji poprzednich konkursów czy prowadzenia tej bazy wskazują, że jedną z najskuteczniejszych metod poprawy jakości usług dla mieszkańców jest właśnie wdrażanie innowacji, które zostały wcześniej wprowadzone w gminie czy powiecie, a następnie twórczo przystosowane do warunków w innych samorządach.

W finale tegorocznej edycji znalazło się 25 projektów, które wybrano spośród 49 wniosków dotyczących innowacji w usługach technicznych: 39 z miast (w tym z dużych miast 25, a z małych i średnich - 14 ), 5 z powiatów i 5 z gmin wiejskich.

Do finału zakwalifikowano rozwiązania zarządcze dotyczące czterech obszarów: gospodarki komunalnej (8 wniosków), komunalnej gospodarki mieszkaniowej (7 wniosków), lokalnej gospodarki energetycznej (7 wniosków) oraz transportu (3 wniosków).

Ocen dokonano w 4 grupach jednostek o zbliżonej wielkości i charakterze: powiatach, miastach na prawach powiatu i miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, miastach małych i średnich (do 50 tys. mieszkańców) oraz gminach wiejskich.

Zgłoszone do konkursu projektu eksperci oceniali pod kątem pięciu podstawowych kryteriów: innowacyjności wdrożonego rozwiązania pod względem doboru celów, ogólnego podejścia lub metod i technik działania, skuteczności w zwiększaniu ilości dostarczanych usług, poprawianiu ich dostępności dla mieszkańców i jakości, efektywności, integracji z systemem zarządzania strategicznego, replikowalności.

- Istotną rolę w ocenie projektów odgrywają wizyty ekspertów w samorządach, które nie tylko pozwalają zweryfikować wnioski, ale też pogłębić i uzupełnić wiedzę oceniających, konieczną do powstania opisu dobrej praktyki w Bazie Dobrych Praktyk - mówi Tomasz Potkański, kierownik projektu.

Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2012" jest obecnie realizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)", finansowanego z programu 2/POKL/5.2.1/2009 Wzmocnienie zarządzania w administracji samorządowej.

Lider Liderów 2012:

Urząd Miasta Poznania

Urząd Gminy w Długosiodle

Miasta na prawach powiatu

Gospodarka Komunalna

I miejsce

Dąbrowa Górnicza

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów

II miejsce

Katowice

Elektroniczna rejestracja zgłoszeń dla mieszkańców o zaistniałych zdarzeniach przestrzennych(dewastacje, uszkodzenia infrastruktury, graffiti, uszkodzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej) z terenu Katowic w powiązaniu i z wykorzystaniem wybranych danych ewidencyjnych×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.