PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie. Ruszył nabór na członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli

  • KDS    1 lutego 2018 - 12:16
Lubuskie. Ruszył nabór na członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2018. (fot.shutterstock.com)

Do 28 lutego mogą zgłaszać się osoby zainteresowane rekrutacją na członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli przy wojewodzie lubuskim.
Jak informuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z koniecznością uzupełnienia składu komisji rozpoczął się nabór na to stanowisko. 

Osoby zainteresowane komplet dokumentacji wraz z uzasadnieniem rekomendującym mogą przesyłać do 28 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Na stanowisko członka komisji aplikować mogą nauczyciele, którzy: 

  • posiadają stopień nauczyciela mianowanego albo dyplomowanego,
  • posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, publicznej lub niepublicznej, lub innych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela,
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie byli prawomocnie ukarani karą dyscyplinarną oraz wobec nich nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • mają posiadać nieposzlakowaną opinię.

Czytaj więcej: Firmy z kapitałem zagranicznym coraz mocniejszym graczem i pracodawcą na polskim rynku pracy

Kandydatów mogą zgłaszać m.in. rady pedagogiczne szkół objętych właściwością danej komisji dyscyplinarnej. Spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole kandydatów mogą zgłaszać również organy sprawujące nadzór pedagogiczny.

Takie prawo mają również organy właściwych wojewódzkich struktur reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, z późn. zm.).

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.