PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubuskie urzędy pracy z dotacją PO WER

  • PAP    22 czerwca 2015 - 14:50

Powiatowe urzędy pracy w woj. lubuskim mają do rozdysponowania prawie 22,4 mln zł z krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Pieniądze te mogą wydać m.in. na szkolenia, staże, praktyki czy dotacje na założenie działalności gospodarczej. W przypadku tego Programu 91,89 proc. stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 8,11 proc. wkład krajowy.

Jak poinformowała w poniedziałek (22 czerwca) rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Małgorzata Kordoń, wsparciem z tego źródła zostaną objęte młode, bezrobotne osoby będące w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dodała, że wg stanu na koniec kwietnia br. w regionie stanowiły one 28,2 proc. ogółu bezrobotnych.

Wsparcie dla młodych bezrobotnych

Projekty mogące otrzymać dofinansowanie muszą obejmować osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, które są zarejestrowane w urzędach pracy i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Kordoń wyjaśniła, że urzędy pracy będą mogły wydać pieniądze na identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego - poprzez ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy czy poradnictwo zawodowe.

"Projekty mogą także dotyczyć nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji, kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez szkolenia; zdobywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego poprzez staże i praktyki, czy też pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania - tzw. +bon na zasiedlenie+" - powiedziała PAP Kordoń.

Dotacje na założenie firmy

Ponadto młodzi ludzie będą mogli wnioskować o wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Tutaj mogą otrzymać dotację na założenie firmy, a także pieniądze na koszty pomocy prawnej, konsultacje o doradztwo.

W środę (24 czerwca br.) powiatowe urzędy pracy z województwa lubuskiego podpiszą umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) w Zielonej Górze o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach opisanego Programu. W tym przypadku WUP jest tzw. instytucją pośredniczącą w wydatkowaniu unijnych pieniędzy.

PO WER na wzór PO Kapitał Ludzki

Program PO WER jest z nowej perspektywy finansowej UE 2013-2020 i skierowany jest do ludzi młodych. W poprzednich latach (2007-2013 - PAP) funkcjonował Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

"Z tego programu w ciągu siedmiu lat w unijnych projektach (z priorytetu VI) wzięło udział niemal 40 tys. osób bez względu na wiek. Byli to bezrobotni, a także osoby pracujące, ale poszukujące innego zatrudnienia, bądź takie, które chciały założyć własną firmę. Blisko 6 tys. Lubuszan rozpoczęło działalność gospodarczą" - powiedział PAP p.o. dyrektora WUP w Zielonej Górze Waldemar Stępak.

Dodał, że WUP w Zielonej Górze realizował projekt "Lubuski Przedsiębiorca", w którym 146 osób otrzymało dotację na własną działalność. Stępak przekazał, że 70 proc. z tych firm nadal działa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.