Małe i średnie przedsiębiorstwa: ile jest ich w Polsce?

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 procent wszystkich przedsiębiorstw w kraju. Najwięcej działa ich w województwach mazowieckim, dolnośląskim i śląskim, najmniej w Polsce Wschodniej.
Małe i średnie przedsiębiorstwa: ile jest ich w Polsce?
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 96 proc. firm w Polsce

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP stanowiły ponad 99% wszystkich przedsiębiorstw w kraju – wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013.”

Podobnie wyglądało to w poszczególnych województwach. Niewielkie różnice na korzyść małych i średnich jednostek można było odnotować w województwie zachodniopomorskim, w którym duże przedsiębiorstwa stanowiły poniżej 0,1% wszystkich aktywnych podmiotów, a na korzyść dużych – w województwie mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim, w których ich odsetek przekraczał 0,2%.

Liczba małych i średnich podmiotów mających siedzibę w poszczególnych województwach była zróżnicowana.

Miała na to wpływ nie tylko wielkość samego województwa, ale i poziom rozwoju ekonomicznego i struktura jego gospodarki, a z drugiej strony zamożność społeczeństwa, jak również możliwości i gotowość do podejmowania i prowadzenia przez mieszkańców danego województwa własnej działalności.

Najwięcej małych i średnich podmiotów miało siedzibę na terenie najlepiej rozwiniętych i najbogatszych województw: mazowieckiego (17,1% w 2013 r.), śląskiego (11,8%), wielkopolskiego (10,2%), małopolskiego (9,3%), dolnośląskiego (8,0%), a dalej – łódzkiego (6,5%) i pomorskiego (6,4%).

Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2009-2013 i na tysiąc mieszkańców w 2013 r.

Clipboard01.jpg
Clipboard01.jpg

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców, najwięcej przedsiębiorstw sektora MŚP miało siedzibę w województwach: mazowieckim (57,0 podmiotów w 2013 roku), wielkopolskim (51,8), pomorskim (49,4), małopolskim (48,7), dolnośląskim (48,6), łódzkim (46,0).

Na drugim krańcu znalazły się województwa Polski Wschodniej: podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie, w których w 2013 r. na 1000 mieszkańców przypadało od 33,1 do 36,8 przedsiębiorstw sektora MŚP.

Mikroprzedsiębiorstwa

Grupa mikroprzedsiębiorstw stanowiła przeciętnie nieco poniżej 96% wszystkich podmiotów.

W 2013 r. odsetek najmniejszych jednostek mających siedzibę w poszczególnych
województwach kształtował się od 94,6% w województwie podkarpackim do 96,6%
w zachodniopomorskim.

W tych województwach, w których w 2013 r. na 1000 mieszkańców działało najwięcej jednostek sektora MŚP, na mikroprzedsiębiorstwa przypadało: w województwie mazowieckim 54,9 podmiotów, w zachodniopomorskim – 49,9 jednostek, wielkopolskim – 49,6, pomorskim 47,3, dolnośląskim – 46,7.

Clipboard02.jpg
Clipboard02.jpg

Liczba ta była natomiast najmniejsza w województwach: podkarpackim – 31,4 mikroprzedsiębiorstw na 1000 mieszkańców, lubelskim – 32,8, warmińsko-mazurskim 34,3, podlaskim – 35,3.

Większe różnice notowano w odniesieniu do pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. Z uwagi na niską przeciętną liczbę pracujących w mikroprzedsiębiorstwach, odsetek w nich pracujących kształtował się na znacznie niższym poziomie niż odsetek samych jednostek.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Małe placówki handlowe zostaną zlikwidowane w związku z powstawaniem dużych supermarketów

alex, 2015-06-17 13:19:57 odpowiedz

Mój apel róbcie wszystko żeby dać jak najmniej pieniędzy urzenikom, bo oni rozdaja je tym którzy nie pracują efektywnie, socjalowi 15% sami przejadają 10% . TO nie jest patriotyczne płacić uczciwie podatki, bo te pieniądze (tak ciężko zapracowane) zostaną zmarnowane!!!

anty Polak , 2015-06-16 20:48:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE