Małopolska, program aktywizacji zawodowej: Prawie pół tysiąca długotrwale bezrobotnych zdobyło pracę

• W ciągu trzech kwartałów od rozpoczęcia programu aktywizacji zawodowej w Małopolsce, zatrudnienie znalazło aż 430 osób.
• Ponad połowa (52 proc.) uczestników programu zatrudnionych zostało na umowę o pracę, na pełny etat.
• Wśród osób objętych programem aktywizacji zawodowej 30 proc. podjęło pracę w sektorze handlu i usług.
Małopolska, program aktywizacji zawodowej: Prawie pół tysiąca długotrwale bezrobotnych zdobyło pracę
Wśród dotychczas zatrudnionych osób 250 pracuje już co najmniej 3 miesiące, a 75 osób co najmniej 6 miesięcy (fot. pixabay)

Aktywizacja osób bezrobotnych przez prywatnego operatora możliwa jest dzięki nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjętej w 2014 roku, która przewiduje prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy również przez podmioty niepubliczne. Małopolska jako pierwsza w kraju skorzystała z tej możliwości wypracowując skuteczny model pomocy osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Od kwietnia do grudnia 2015 roku w wyniku programu zatrudnienie rozpoczęło w sumie 430 osób. Celem programu jest jednak nie tylko pozyskanie, ale też utrzymanie zatrudnienia przez osobę bezrobotną. Chodzi o stworzenie przez realizatora takich warunków, aby uczestnik programu uzyskał trwałe, satysfakcjonujące zatrudnienie i nie wrócił do rejestru bezrobotnych.

Cały artykuł czytaj tutaj.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE