PARTNER PORTALU
  • BGK

Mamo, wracaj do pracy!

  • Patrycja Kucharska/zamojska.org    21 lutego 2014 - 09:42
Mamo, wracaj do pracy!

-Barierami dla młodych kobiet na rynku pracy są często nieuzasadnione obawy pracodawców przed zatrudnieniem kobiet posiadających małe dzieci, uznając, że są to pracownicy mało dyspozycyjni. Obawy te są niezasadne, ponieważ zauważamy w Urzędzie Pracy, że wszystkie panie po urlopie macierzyńskim wracają do pracy i świetnie łączą rolę mamy i pracownika, wyróżniając się bardzo dobrą organizacją pracy i dużym zdyscyplinowaniem. - mówi w wywiadzie dla GZ Marian Hawrylak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.
Patrycja Kucharska:-Z jakimi trudnościami borykają się kobiety chcące powrócić na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dziećmi?

Marian Hawrylak:- Kobiety, chcące powrócić do pracy, mają utrudniony dostęp do zatrudnienia, ze względu na brak opieki nad dziećmi. Kobiety takie powinny mieć zapewnioną opiekę nad swoimi pociechami, ponieważ nieliczne mogą pozwolić sobie na stałą opiekę w ramach samej rodziny (babcia, dziadek). Z pomocy opiekunki do dzieci korzysta zaledwie 2% rodziców, ponieważ niewiele rodzin może sobie pozwolić na koszty związane z taką opieką. W rezultacie, ciężar obowiązków opiekuńczych spoczywa na rodzicach, głównie na matkach. Kolejnymi barierami dla młodych kobiet na rynku pracy są często nieuzasadnione obawy pracodawców przed zatrudnieniem kobiet posiadających małe dzieci, uznając, że są to pracownicy mało dyspozycyjni. Obawy te są niezasadne, ponieważ zauważamy w Urzędzie Pracy, że wszystkie panie po urlopie macierzyńskim wracają do pracy i świetnie łączą rolę mamy i pracownika, wyróżniając się bardzo dobrą organizacją pracy i dużym zdyscyplinowaniem. Pracodawcy często niechętnie zgadzają się również na elastyczne formy zatrudnienia kobiet wychowujących dzieci. Kolejnym utrudnieniem na rynku pracy dla kobiet po przerwie macierzyńskiej jest niedostateczna infrastruktura ośrodków opieki nad małymi dziećmi. Do zeszłego roku w Zamościu funkcjonował tylko jeden żłobek, zapewniający opiekę dla około 2,5% dzieci z Zamościa. Pozytywnym sygnałem jest rozszerzenie na terenie miasta oferty opieki nad małymi dziećmi, dzięki otworzonemu w maju 2013 roku przez Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami" Żłobka "Radosna Kraina".

-Czy PUP współpracuje w ramach tej potrzebnej inicjatywy?

-Od początku realizacji projektu współpracujemy ze Stowarzyszeniem na wielu płaszczyznach. Po pierwsze promujemy samą inicjatywę wśród bezrobotnych rodziców, m.in. poprzez przekazywanie samych informacji o inicjatywie przez pracowników pośrednictwa pracy, na terenie PUP rozwieszane były również plakaty i ulotki informacyjno-promocyjne. W ramach rekrutacji personelu do żłobka, zamieszczaliśmy w Urzędzie Pracy i na stronie internetowej PUP, ogłoszenia o konkursie na stanowiska pracy. Umożliwiliśmy również młodym osobom odbycie staży, zaraz po ukończeniu szkoły. Staże takie umożliwiają zdobycie doświadczenia, a także podjęcie pracy w zawodzie.

-Czy są wymierne korzyści tej współpracy?

-Ależ oczywiście. Do tej pory Żłobek "Radosna Kraina" objął opieką dzieci 19 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w naszym urzędzie, z czego 8 osób powróciło na rynek pracy, pozostali uzyskali możliwości aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania szkoleń itp. Jest to uzupełnienie naszych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych - jedno z narzędzi niezbędnych do trwałego powrotu na rynek pracy. W ramach podjętej współpracy kierowano osoby bezrobotne do Stowarzyszenia "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami", w celu aplikowania na stanowiska do nowopowstałego Żłobka "Radosna Kraina". W efekcie prowadzonego konkursu zatrudniono 10 osób.

-Czy tego typu przedsięwzięcia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, mają wpływ na aktywizację zawodową mieszkańców naszego miasta?

-Są one wartościowe i wnoszą określone narzędzia umożliwiające aktywność zawodową mieszkańców. Uzupełniają ofertę państwowych instytucji. Tego typu wykorzystanie środków unijnych jest efektywne, przynosi konkretne rezultaty przekładające się na spadek wskaźnika bezrobocia w naszym mieście. Tego typu projekty są ważne społecznie i powinny być kontynuowane w kolejnej perspektywie programowej w następnych latach.

-Dziekuję za rozmowę.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.