Marszałkowie będą sprawdzać agencje pracy tymczasowej

1 czerwca wchodzi w życie nowa ustawa dotyczącą pracowników tymczasowych. Zobowiązuje ona m.in marszałków województw do sprawdzania czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.
Marszałkowie będą sprawdzać agencje pracy tymczasowej
Doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym (fot.fotolia)

• Wchodzi w życie rządowa nowelizacja ustawy dotyczącą pracowników tymczasowych.

• Zakłada ona, że pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na nie dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat.

• W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym.

• Pracodawcy nie będą mogli przekroczyć limitu 18 miesięcy niezależnie od typu podpisanej umowy - liczyć się będą zarówno umowy cywilnoprawne, jak i umowy o pracę tymczasową.

• Ustawa zobowiązuje też marszałków województw do sprawdzania czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.

"Do tej pory zdarzało się, że pracodawcy, chcąc wydłużyć ustawowe 18 miesięcy, zatrudniali daną osobę za pośrednictwem innej agencji lub zatrudniali osoby w ramach umów cywilnoprawnych, a nie umów o pracę. Od 1 czerwca nie będzie to już możliwe. Aby zapobiec tego typu nadużyciom agencje pracy będą musiały wystawiać każdemu pracownikowi tymczasowemu, nawet temu zatrudnionemu w ramach umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub zlecenie, zaświadczenie o długości pracy dla danego klienta" - wyjaśnia w komentarzu przesłanym Natalia Bogdan z Agencji Rekrutacyjnej "Jobhouse".

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza też większą ochronę ciężarnych wykonujących pracę tymczasową. Nowela zakłada, że ich umowy będą przedłużane przez daną agencję pracy tymczasowej do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej dwumiesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej. Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.

Czytaj też: Koniec z doradcami i asystentami samorządowymi w urzędach?

W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Chodzi o ten sam rodzaj pracy, który wcześniej wykonywał pracownik zatrudniony na stałe przez ostatnie trzy miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę z przyczyn od pracownika niezależnych.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego. "Rozwiązanie to istotnie ułatwi kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika (pracodawcę zatrudniającego pracownika tymczasowego - PAP) oraz podejmowanie skutecznych kontroli przez inspektorów pracy" - zaznaczono w uzasadnieniu.

Zmiana przywraca także obowiązek posiadania lokalu przez agencje zatrudnienia. Ma to ułatwić kontrolowanie agencji przez Państwową Inspekcję Pracy.

Nowelizacja zakłada, że za nieprzestrzeganie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę PIP może nałożyć mandat do 5 tys. zł; obecnie grzywna może wynosić do 2 tys. zł. Rozszerza też "ochronę procesową" pracowników tymczasowych - będą oni mogli, tak jak inni pracownicy, wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej.

Ustawa zobowiązuje też marszałków województw do sprawdzania raz na kwartał za pośrednictwem systemów teleinformatycznych prowadzonych przez ministra ds. pracy, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.

Zmienione przepisy obowiązują od 1 czerwca, oprócz przepisów dotyczących kontroli opłacania składek, które wejdą w życie z początkiem 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

CIEKAWE ROZWIĄZANIE, TO OZNACZA ŻE INSPEKTOR PRACY POZBYWA SIĘ ZADANIA do którego pilnie przygotowywał się od 2004roku i PRZEJĘTEGO DNIA 01 LIPCA 2007r. wraz z Pracownikami Kontroli Legalności Zatrudnienia – kontrola zbyt trudna? Należy wykazać się cierpliwością, dokładnością i nie opierać informac...ji w protokole pokontrolnym na ustnej informacji p. kadrowej wpisując liczbę osób pracujących – np. 45 a w załączonym druku ZUS P DRA widniało 145, przecież inspektor pracy nie ma czasu na taką dociekliwość to nie jest zgodne z tajnym „ pożądanym modelem osobowościowym inspektora pracy”? a także stosowanie środka prawnego daje nikły efekt finansowy? I polityk polski Główny Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy nie ma czym (120% normy) wykazać się na forum Sejmu? rozwiń

Anna KLZ, 2017-06-03 22:47:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE