PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowsze statystycznym liderem gospodarczym

  • radomnews.pl    2 marca 2011 - 15:08
Mazowsze statystycznym liderem gospodarczym

Najwięcej podmiotów gospodarczych, najwyższe pensje i PKB na jednego mieszkańca, niskie bezrobocie – w tych obszarach Mazowieckie przoduje w Polsce. Wyróżnia się stolica – mieszka tu 1/3 ludności województwa, wypracowując 2/3 mazowieckiego PKB.
Zaktualizowany obraz ludności i sytuacji gospodarczej otrzymamy po przeprowadzeniu spisu powszechnego, który rozpocznie się 1 kwietnia – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki, który będzie pełnił funkcję wojewódzkiego komisarza spisowego.

Województwo mazowieckie zamieszkuje 5,24 mln osób, z czego 65% miasta (w samej Warszawie - 1,7 mln). Statystyczny mieszkaniec Mazowsza ma 38,2 roku (Warszawy - 40,8) i jest o 1,4 roku starszy, niż dziesięć lat temu. Średnia wieku jest większa w przypadku kobiet – wynosi 40,3 przy 36,3 dla mężczyzn. W Mazowieckiem żyje nieco więcej kobiet, niż mężczyzn – stanowią one 52% ludności.

Na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet, przy czym wyższy wskaźnik feminizacji jest w miastach (na 100 mężczyzn 114 kobiet), niż na wsi. Najbardziej wyraźna nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn występuje wśród osób po 45 roku życia. Wśród dzieci, młodzieży i dorosłych do 25 roku życia występuje nadwyżka płci męskiej.

Na Mazowszu w 680 tys. przedsiębiorstw zatrudnionych jest ok. 1,3 mln osób. Zdecydowana większość pracuje w sektorze prywatnym, w którym zatrudnienie w stosunku do roku 2009 wzrosło o 2,4%. Spadek zatrudnienia – o 3,8% nastąpił w sektorze publicznym (edukacja, transport, kultura, leśnictwo itd.). 11% mieszkańców ma własną firmę. Osoby w wieku produkcyjnym[1] stanowią prawie 64% ludności, ale w tej grupie na 100 osób niepracujących przypada tylko 57 pracujących (tzw. współczynnik obciążenia ekonomicznego).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2010 roku wynosiło w województwie około 4,2 tys. zł, zaś w Warszawie 4,4 tys. zł. W obu przypadkach wyższe było w sektorze prywatnym. Oprócz stolicy, najwyższe wynagrodzenia są w Płocku oraz w powiatach: pruszkowskim, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, piaseczyńskim i kozienickim.

Najmniej (średnio poniżej 2,5 tys. zł) zarabiają mieszkańcy powiatów: mławskiego, siedleckiego (bez Siedlec), szydłowieckiego i radomskiego (bez Radomia) – tu średnia pensja stanowi 52% stołecznej. Na największe zarobki mogą liczyć osoby zajmujące się działalnością naukową i techniczną – m.in. prawnicy, doradcy podatkowi, techniczni (np. architekci i inżynierowie) oraz pracujący w branży reklamowej – w tych zawodach zarabia się średnio o 67% więcej od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Podobnie jest w informatyce, telekomunikacji, działalności wydawniczej, czy produkcji telewizyjnej i muzycznej. O ponad 40% mniej od przeciętnego wynagrodzenia zarabia się m.in. w zawodach związanych z pośrednictwem pracy, utrzymaniem porządku w budynkach oraz działalnością ochroniarską. W sektorze publicznym wyższe pensje są poza Warszawą.

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2010 roku wynosiła 9,4%. Największa jest w powiatach szydłowieckim i radomskim (bez Radomia), odwrotna sytuacja ma miejsce w stolicy (3,4%). Choć województwo mazowieckie ma najniższą - po Wielkopolsce - stopę bezrobocia, to w powiecie szydłowieckim bez pracy jest prawie 36% mieszkańców – powiedział Krzysztof Kowalski, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.