PARTNER PORTALU
  • BGK

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce: Mazowsze liderem, Opolskie na szarym końcu

  • MN    22 lutego 2017 - 14:52
Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce: Mazowsze liderem, Opolskie na szarym końcu
Mikroprzedsiębiorstwa z podziałem na województwa w 2015 roku. (fot. GUS)

• W latach 2013-2015 odnotowano przyrost liczby mikroprzedsiębiorstw w skali kraju.

• Największa liczba przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób jest na Mazowszu, najmniejsza – w Opolskiem.

• Największą popularnością cieszą się przedsiębiorstwa z zakresu handlu i naprawy samochodów.
Główny Urząd Statystyczny sprawdził mikroprzedsiębiorstwa. W 2012 r. nastąpił wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw w stosunku do roku poprzedniego o 0,6 proc., a w 2013 r. ich liczba zmniejszyła się o 1,6 proc. W latach 2013-2015 liczba najmniejszych podmiotów ponownie wzrosła – średnio o 4,2 proc. Średnia roczna liczba jednostek w całym badanym okresie wyniosła 1 808,3 tys.

W latach 2011-2015 występował systematyczny wzrost zarówno przychodów, jak i kosztów mikroprzedsiębiorstw. Średnie roczne przychody mikroprzedsiębiorstw w całym analizowanym okresie kształtowały się na poziomie 867,4 mld zł, a średnie roczne koszty wyniosły 763,6 mld zł. Udział poniesionych kosztów do uzyskanych przychodów w 2012 r. wyniósł 89,3 proc. i w kolejnych latach systematycznie spadał – w 2015 r. wyniósł 87,2 proc.

Najwięcej jednostek o liczbie pracujących do 9 osób (478,7 tys. - tj. 25,1 proc. wszystkich mikroprzedsiębiorstw) prowadziło działalność gospodarczą w zakresie handlu i naprawy pojazdów samochodowych. Pozostałe, znaczące pod względem liczby mikroprzedsiębiorstw sekcje PKD to: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 240,2 tys. jednostek (12,6 proc.); budownictwo – 235,1 tys. jednostek (12,3 proc.); przemysł – 174,2 tys. jednostek (9,1 proc.) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 163,4 tys. jednostek (8,6 proc.).

Spośród 1 905,0 tys. mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce w 2015 r. najwięcej, tj. 18,0 proc. (343,4 tys.) miało siedzibę na terenie województwa mazowieckiego, dalsze 11,3 proc. (214,8 tys.) na terenie województwa śląskiego, a kolejne 10,2 proc. (194,9 tys.) na terenie województwa wielkopolskiego. Najmniej jednostek o liczbie pracujących do 9 osób miało siedzibę w województwach: lubuskim, podlaskim i świętokrzyskim (po 2,5 proc.) oraz opolskim (2,1 proc.) – łącznie 181,7 tys. mikroprzedsiębiorstw (zob. wykr. 8, str. 42, tabl. 11).

Zarówno liczba pracujących jak i przeciętna liczba zatrudnionych w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób według województw kształtowały się podobnie.

*Główny Urząd Statystyczny realizuje reprezentacyjne badanie przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1330 z późn. zm.). Dane pozyskiwane są corocznie na sprawozdaniu SP-3 – Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Grafiki w tekście pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.