Minister nie chce ustalać godzin pracy urzędu gminy

• Czy MSWiA mogłoby doprowadzić do zmian pracy godzin urzędów państwowych i samorządowych tak aby dopasować go do potrzeb obywateli – spytała posłanka Kukiz’15 w poselskiej interpelacji.
• Ustalenie czasu pracy pracowników zatrudnionych urzędzie, pozostaje wyłącznie domeną pracodawcy samorządowego – odpowiedział podsekretarz Sebastian Chwałek
Minister nie chce ustalać godzin pracy urzędu gminy
Ustalenie czasu pracy pracowników zatrudnionych urzędzie, pozostaje wyłącznie domeną pracodawcy samorządowego (fot.pelplin.pl)

W styczniu posłanka Kukiz’15 Małgorzat Zwiercan złożyła interpelację z zapytaniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o możliwość zmiany godzin pracy urzędów państwowych i samorządowych.

- W swoich zapowiedziach Prezes Rady Ministrów mówiła, że „Państwo jest dla obywateli, a nie odwrotnie”. Podzielając tę opinię, chcę zwrócić uwagę na problem dostępności urzędów dla obywateli. Urzędy państwowe czy samorządowe pracują w godzinach 8-16, od poniedziałku do piątku. Taki system pracy urzędników utrudnia, pracującym obywatelom, możliwość załatwienia sprawy w urzędzie. Większość Polaków pracuje właśnie w godzinach pracy urzędów, dlatego konieczność załatwienia spraw urzędowych wiąże się z nieobecnościami w pracy, co przy dużej konkurencyjności na rynku pracy, nie zyskuje przychylności pracodawców – napisała posłanka.

Jak przypomniała, urząd ma pracować w taki sposób, by wykonywał właściwie swoje zadania. Jej zdaniem obecny system sprawia, że to nie urząd jest dla obywatela, a obywatel dla urzędu.

W związku z tym posłanka Kukiz’15 zapytała czy rząd planuje zmianę ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wykonujące ją rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej?

W odpowiedzi wiceminister Sebastian Chwałek napisał: - W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace nad zmianą ustawy o pracownikach samorządowych.

Wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek (fot.mswia.gov.pl)
Wiceminister MSWiA Sebastian Chwałek (fot.mswia.gov.pl)

Minister wyjaśnia, że Konstytucja RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań podlegający ochronie sądowej.

- Samorząd uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, ale przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność – dodaje Chwałek.
W odpowiedzi podkreślono także, że w granicach prawa jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne zadania w oparciu o zastrzeżone dla jej organów kompetencje.

- Kształtowanie polityki kadrowej, a więc także ustalenie czasu pracy pracowników zatrudnionych w danym urzędzie, pozostaje wyłącznie domeną pracodawcy samorządowego (kierownika urzędu), którym pozostaje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa – dodaje wiceminister.

W piśmie MSWiA podkreślono również, że ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych nie zawiera regulacji dotyczących dopuszczalnych norm i systemów czasu pracy pracowników samorządowych, a w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

- Regulamin pracy jednostki, określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie, o czym stanowi art. 42 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe rozwiązanie umożliwia pracodawcom samorządowym efektywną organizację procesu pracy urzędów administracji samorządowej, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań mieszkańców – dodaje wiceminister.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Proponuję wydłużyć godziny pracy urzędników Ministerstwa Finansów. Może wtedy wreszcie ogłoszą udziały, na które wszystkie jednostki samorządu czekają, żeby zrobic sprawozdania. Nieładnie wymagać terminowości od innych, a dla siebie przesuwać terminy.

M., 2016-02-25 07:53:02 odpowiedz

Nareszcie jakieś pro obywatelskie myślenie.

anty urzędnik , 2016-02-24 23:50:45 odpowiedz

"...Powyższe rozwiązanie umożliwia..." panie Chwałałek, ale PO nie korzysta z tych możliwości, więc nie chodzi o to, żeby im to nadal "umożliwiać" tylko o to, żeby wymusić dostosowanie godzin pracy urzędów samorządu terytorialnego do potrzeb obywateli. O to chodziło posłance Małg...orzacie Zwiercan. Chyba Pan nic nie zrozumiał...??! rozwiń

wolin, 2016-02-24 14:49:17 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE