PARTNER PORTALU
  • BGK

MSWiA o migracji zarobkowej w UE

  • AZA    3 grudnia 2010 - 19:10
MSWiA o migracji zarobkowej w UE

W poniedziałek odbędzie się konferencja dotycząca migracji zarobkowych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej, w tym znaczenia imigrantów na rynku pracy oraz emigracji zarobkowej Polaków m.in. na Wyspy Brytyjskie.
Konferencja odbędzie się 6 grudnia w hotelu Jan III Sobieski, przy pl. Artura Zawiszy 1 w Warszawie. Organizatorem konferencji jest MSWiA, które pełni funkcję m.in. Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej (jest to instytucja do spraw badania migracji, powołana przez Radę UE w maju 2008 roku).

Uczestnicy będą rozmawiać na tematy związane przede wszystkim z migracją zarobkową, w tym dostępu cudzoziemców do rynków pracy w krajach emigracji oraz integracji cudzoziemców z lokalną społecznością.

Podczas spotkania zostaną przedstawione m.in. wyniki krajowych raportów punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej. Poruszają one kwestie znaczenia migracji na rynku pracy, imigracji zarobkowej cudzoziemców w polskiej polityce migracyjnej oraz sytuacji polskich migrantów zarobkowych w państwach członkowskich UE.

W pierwszej części spotkania zostaną zaprezentowane doświadczenia wybranych państw członkowskich Europejskiej Sieci Migracyjnej w zakresie udziału migracji na rynku pracy.

W trakcie drugiej części Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawi sytuację migracji zarobkowych cudzoziemców na terytorium Polski. Natomiast przedstawiciele ośrodków naukowych zaprezentują wyniki ostatnio realizowanych badań, dotyczących sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Trzecia część spotkania będzie dotyczyła emigracji zarobkowej Polaków do państw UE, w tym możliwej skali powrotu Polaków do kraju oraz kierunków ich ewentualnych reemigracji.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Migracyjnej (z Austrii, Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Włoch), ośrodków naukowych (Centrum Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Spraw Publicznych, Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych), a także resortu pracy i polityki społecznej.

Europejska Sieć Migracyjna została powołana 14 maja 2008 roku przez Rady UE, a przedmiotem jej prac są zagadnienia migracji i azylu. Jej celem jest dostarczanie m.in. władzom i instytucjom państw członkowskich oraz ich obywatelom aktualnych informacji na temat migracji i azylu.

Europejska Sieć Migracyjna składa się z 27 Krajowych Punktów Kontaktowych (po 1 na każde państwo członkowskie UE i Norwegia jako obserwator). Jej pracami kieruje Komisja Europejska.

Każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do wyznaczenia jednej instytucji, która będzie pełniła funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego.

W Polsce Krajowy Punkt Kontaktowy został utworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA pełni funkcję koordynatora. Poza MSWiA, w skład Krajowego Punktu Kontaktowego, wchodzą również eksperci z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Komendy Głównej Straży Granicznej.

Krajowe Punkty Kontaktowe na bieżąco kontaktują się z Komisją Europejską. Spotkania robocze odbywają się 7 razy w roku, dodatkowo organizowane są także warsztaty tematyczne i sesje szkoleniowe. Przedstawiciele Krajowych Punktów Kontaktowych wymieniają się między sobą doświadczeniami podczas wspólnych spotkań oraz biorą udział w konferencjach Krajowych Sieci Migracyjnych organizowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.