PARTNER PORTALU
  • BGK

Na ratunek zdegradowanym ekonomicznie gminom

  • GK    12 października 2012 - 09:57
Na ratunek zdegradowanym ekonomicznie gminom

Utworzenie listy zdegradowanych ekonomicznie gmin oraz wprowadzenie obowiązkowej opłaty na ich rzecz przewiduje projekt ustawy o narodowym programie zatrudnienia, który ma zagwarantować stworzenie 1,2 mln nowych miejsc pracy.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy o Narodowym programie zatrudnienia. Przewiduje on utworzenie 1,2 mln nowych miejsc pracy w latach 2014-2023, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Czytaj też: Pół miliarda złotych kroplą w morzu potrzeb bezrobotnych

Na potrzeby sfinansowania projektowanych zmian autorzy proponują wprowadzenie do systemu finansów publicznych dwa – ulokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego – fundusze: Fundusz Wspomagania Zatrudnienia oraz Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych.

Fundusz Wspomagania Zatrudnienia ma gromadzić pieniądze na tworzenie nowych miejsc pracy zwłaszcza dla osób, które nie ukończyły 35 lat. Z kolei Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Ludzi Młodych ma wspierać osoby, które nie ukończyły 35 lat i będą rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej.

Przychodami funduszów mają być m.in. obowiązkowe składki, dotacje z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej, odsetki od lokat wolnych środków funduszy w bankach, wpływy z inwestycji wolnych środków funduszy, środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz z opłat na rzecz gmin zdegradowanych ekonomicznie.

Składki mają opłacać zatrudniające osoby lub zlecające wykonywanie czynności tym osobom bez względu na stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia lub wykonywania czynności.

Czytaj też: Bezrobocie rozłożone na województwa

Program wprowadza, a właściwie przywraca funkcjonujące niegdyś pojęcie prawne gmin zdegradowanych ekonomicznie. Jednocześnie nakazuje Radzie Ministrów określenie w drodze rozporządzenia wykazu gmin z głębokim bezrobociem strukturalnym, wysoką stopą bezrobocia wśród ludzi młodych oraz z niskim poziomem dochodowości.

Zgodnie z celem projektu ustawy gminami zdegradowanymi ekonomicznie będą jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego, których mieszkańcy wymagają pomocy publicznej w celu wyrównania ich szans na rynku pracy.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • osa, 2012-10-16 08:31:24

    Czyli będą karać za bezrobocie tych, którzy przyczyniają się do jego zmniejszenia - CHORE!