Nagrody urzędników w BIP? Poseł apeluje do ministra

• Transparentność wydatkowania środków publicznych, w tym nagród przyznawanych pracownikom jest warunkiem prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej - twierdzi poseł Grzegorz Furgo.
• W interpelacji poselskiej pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji o to, czy wprowadzi obligatoryjnie zasadę jawności przyznawania nagród we wszystkich urzędach.
Nagrody urzędników w BIP? Poseł apeluje do ministra
Nagrody pieniężne urzędników to nie jest ich prywatna sprawa - twierdzi poseł Nowoczesnej (fot.pixabay)

Zdaniem posła Nowoczesnej Grzegorza Furgo, jawność życia publicznego staje się jedną z podstawowych zasad demokracji. Dodaje, że coraz większy zakres informacji o działaniach władz jest dostępnych publicznie, a skuteczna kontrola obywatelska coraz częściej zostaje uznana za jeden z podstawowych elementów systemów demokratycznych.

Tymczasem, nie mając dostępu do informacji publicznej dotyczącej urzędniczych nagród, obywatele czerpią wiedzę na ten temat z mediów.

- Kilka razy do roku, z różnych źródeł i zawsze w kontekście negatywnym docierają do wiadomości publicznej informacje o nagrodach przyznawanych przez urzędników państwowych innym urzędnikom. Dotyczy to instytucji administracji publicznej na każdym szczeblu - podnosi poseł w interpelacji w sprawie publikowania przez wszystkie jednostki administracji publicznej wyczerpujących danych o przyznawanych pracownikom tych jednostek nagrodach - w ramach zasady udostępniania informacji publicznej.

Czytaj też: Zarobki w gminach, powiatach i urzędach marszałkowskich

Poseł stwierdza, że wynagrodzenia urzędników bez względu na zakres pracy czy szczebel jaki zajmują w hierarchii pochodzą ze środków publicznych, są wypracowane przez ogół obywateli. Przypomina, że regulamin przyznawania nagród wymaga określenia podstawy, powodu jej przyznania.

- Tym powodem nie jest przecież praca etatowa, bo ta otrzymuje wynagrodzenie w postaci comiesięcznej pensji - kontynuuje Furgo. - Zatem uruchomienie dodatkowych, wyjątkowych funduszy publicznych, wypracowanych przez ogół obywateli powinno być ponad wszelką wątpliwość upublicznione i wyraźnie oraz przejrzyście umotywowane. I z pewnością nie może tu funkcjonować zasada poszanowania prywatności, ponieważ fundusze przyznawane na nagrody nie są prywatne- dodaje.

- Transparentność wydatkowania środków publicznych, w tym nagród przyznawanych pracownikom resortu jest warunkiem sine qua non prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej - reasumuje Furgo.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Mamy odpowiedź z biura poselskiego:

"Szanowny Panie,

W ślad za Pana wnioskiem o rejestr wydatków Posła na Sejm Grzegorza Furgo informuję, że poseł chociaż jest osobą pełniącą funkcję publiczną, nie jest organem władzy publicznej, ani innym podmiotem wykonującym z
...adania publiczne. Nie jest więc zobowiązany do udostępniania informacji publicznej.

Zestawienie wydatków dla biura poselskiego, zgodnie z zasadami narzuconymi przez kancelarię Sejmu, zostanie przygotowane pod koniec każdego roku kalendarzowego kadencji i wypełniając zasadę transparentności na pewno zostanie zamieszczone na stronie www posła.

W razie dalszych pytań , bardzo proszę o korespondencję.Z wyrazami szacunku,

Wanda Jaworska

Dyrektor Biura Poselskiego

Posła na Sejm RP

Grzegorza Furgo"
rozwiń

Zaleze.com, 2016-05-10 08:11:01 odpowiedz

Popierając to poselskie wystąpienie w pełni, zawnioskowaliśmy do posła o udostępnienie publicznie na jego stronie internetowej grzegorzfurgo.pl zestawienia wszystkich wydatków finansowych w ramach prowadzonego przez posła Furgo biura poselskiego od dnia powstania do dziś.
Otrzymaliśmy już po
...twierdzenie odczytania maila. Czekamy na odpowiedź. rozwiń

Zaleze.com, 2016-05-09 21:00:04 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE